Hvordan skaber vi sociale renoveringer, der forebygger ensomhed?

Kort over sociale renoveringer

Her kan du finde udvalgte cases med inspiration, gode historier og eksempler fra almene afdelinger, hvor man har tænkt det sociale liv sammen med den fysiske renovering.

VA 4 RÆKKE I ALBERTSLUND

Case: En social renovering hele vejen rundt har skabt popularitet! 

Vestervænget

Projekt fra boligselskabet Bomiva.

Om sociale renoveringer

Se og læs mere om hvad der skaber rammerne for et godt boligliv!

Download publikationen

Hent inspirationskataloget her! 

De fire temaer

Boligen

Indretning og udformning af selve boligen har stor betydning for et godt socialt liv, både for den enkelte beboer og for boligafdelingen generelt.

Boligens kantzoner

En social renovering af boligens kantzoner kan være med til at understøtte fællesskab på mange måder.

Fælles arealer

Fællesarealer kan være med til at understøtte en levende afdeling, hvor beboerne kan mødes uformelt, og hvor et liv i udearealerne skaber tryghed og livsglæde.

Forbindelse til omgivelserne

Gode forbindelser giver afdelingens beboere let adgang til urbane funktioner, men det handler også om at åbne afdelingen for udefrakommende og skabe et levende, urbant miljø.