Download publikationen

Foto: Mikal Schlosser

HENT DIT EGET EKSEMPLAR AF PUBLIKATIONEN OM SOCIALE RENOVERINGER HER

BL - Danmarks Almene boliger, Realdania og Landsbyggefonden ønsker at udnytte de løbende renoveringer i almene boligområder til at forebygge ensomhed og styrke de sociale relationer i afdelingerne. Målet med kataloget er at vise, hvordan vi - når vi renoverer - kan hjælpe med at forebygge ensomhed, understøtte fællesskabet og styrke naboskabet generelt.

Publikationen er udarbejdet af Rambøll Arkitekter for BL, Realdania og Landsbyggefonden.

Hvordan skaber vi sociale renoveringer, der forebygger ensomhed?

Ensomhed er et samfundsproblem, som rammer bredt og årligt koster samfundet ca. 7 mia. kr. Ensomhed rammer særligt ressourcesvage grupper, hvor eksempelvis 39,8 % af alle ældre med lav indkomst, ifølge SFI kan betegnes som ensomme. I den almene sektor bor flere alene, flere ældre og flere ensomme end i andre boligformer.

104.000 ældre føler sig ensomme. Derfor arbejder Realdania med at udvikle og forbedre boformer og sociale fællesskaber, som kan fremme gode sociale rammer. BL, Realdania og Landsbyggefonden har derfor indgået et samarbejde om at udnytte de løbende renoveringer af de almene boligområder til at forebygge ensomhed og styrke de sociale relationer i de almene boligområder. 

Udgangspunktet for analysen er, at boligafdelinger med ganske få greb kan skabe sociale renoveringer, når de fremtidssikrer de almene boliger.

Her kan du downloade hele rapporten eller hente de tre dele af analysen adskilt.

God læselyst.