Den gamle varmehal i Aarhus Nord

Den gamle varmehal

En ubenyttet varmehal under jorden er med hjælp fra kampagnen Det Gode Boligliv blevet omdannet til et multihus, hvor der er plads til både hobbyaktiviteter og fælles arrangementer. Den gamle varmehal ligger centralt i Boligkontoret Aarhus’ afdeling 25 på Reginehøjvej i Aarhus Nord. 

Ombygningen af den gamle varmehal til møde- og aktivitetsrum er et demonstrationsprojekt for genanvendelse af driftsbygninger, der ikke længere anvendes til deres oprindelige formål.

I perioden 2011-2016 samarbejdede Realdania og AlmenNet om kampagnen Det Gode Boligliv, der har støttet projekter, som udvikler og fornyer almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv. Derved støtter kampagnen op om flere af de centrale emner i Sociale Renoveringer. De projekter, som kampagnen har støttet, vil kunne fungere som inspiration og gode eksempler på, hvordan fælles faciliteter kan se ud og bruges - både i den almene sektor og i andre boligområder.

Varmehallen på cirka 150 m2 står stadig med overflader i samme rå udtryk, som da den blev brugt som varmehal. Væggene er beklædt med hvide fliser. Rørføringen til installationer er synlige i det højloftede rum, hvor der, som del af ombygningen, er etableret et lille køkken samt toiletfaciliteter.

Den største og mest markante ændring af den gamle varmehal er et nyt stort vindues- og indgangsparti, der sikrer mere lys og luft i den underjordiske hal, samt en ny trappe, der har forbedret adgangsforholdene og åbnet hallen op i forhold til faciliteterne. Trappen giver desuden mulighed for at transportere større genstande ned til hallens værkstedsfaciliteter. Hallen er også blevet forsynet med et nyt ventilations- og varmeanlæg, der sikrer et godt indeklima, hvor der samtidigt er tænkt på akustikken.

Fra starten af har ombygningen haft sigte på at indrette hallen til værksted og hobbyrum for beboerne, men undervejs har den udviklet sig til et multifunktionelt rum, som kan danne ramme om flere forskellige aktiviteter og give mulighed for kreativ udfoldelse for alle aldersklasser.

Udover værksted til reparation af cykler, istandsættelse af møbler mv., er der mulighed for bordtennis, bordfodbold, maling, hyggekrog og musikøvelokale m.m. Varmehallen kan også bruges til mindre arrangementer og har stole i depot til møder, foredrag og mere.

Alle beboere i afdelingens 403 lejligheder har mulighed for at benytte hallen, uanset om man kommer for at lave et konkret projekt eller bare vil hygge og få kontakt til andre beboere. I samarbejde med Den Boligsociale Helhedsplan er der etableret faste brugergrupper, der bl.a. tæller en mandegruppe, som benytter lokalet til værksted, og en rytmisk dansegruppe. Hallen rummer også aktiviteter, der er målrettet brugergruppen fra 10-18 år.

Download projektbeskrivelsen her

“Fælleslokaler med plads til forskellige aktiviteter og funktioner bliver brugt mere”
Sociale renoveringer, s. 54

Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Johnny de Feuth Eriksen, Boligkontoret Aarhus

Mail:

feuth@hotmail.com

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

1.140.000 kr. (støttebeløb 500.000 kr.) inklusiv moms

Boligafdelinger

Afd. 25, Reginehøjvej

Projektejer

Projektdeltagere

Rådgivere: Aarhus Arkitekter