Farum Midtpunkt

CASE: Farum Midtpunkt

Toppunktet er et seniorbofællesskab i Farum Midtpunkt i Farum. Bofællesskabet er nyindrettet i 2015 som en del af en samlet ombygning af to boligblokke. Disse to nyindrettede blokke har fået navnet Svanepunktet.

Farum Midtpunkt er opført i starten af 1970erne og er kendt som et ikonisk boligbyggeri for sin tid. Ombygningen er sket med respekt for den oprindelige arkitektur – herunder med de karakteristiske terrasser.

Udover seniorbofællesskabet er der i Svanepunktet også indrettet almene familieboliger, plejeboliger, et seniorbofællesskab samt meget andet. Bebyggelsen lever i videst mulige omfang op til bygningsreglementets 2015-krav. Det lave energiforbrug skyldes bl.a. en merisolering af de oprindelige facader og tage, og netop de grønne tage giver en æstetisk oplevelse, samtidig med at de har en praktisk funktion i forhold til optagelse af regnvand.

Sociale elementer i boligen

I seniorbofællesskabet i Farum Midtpunkt er alle boligerne placeret på én lang gang. Mellem hver anden bolig slår gangen et hak, som danner et lille rum i gangarealet - en niche. Beboerne fra de to boliger, der ligger op til nichen, har i fællesskab indrettet nichens rum med enten siddeplads, opbevaring eller pynt. De små nicher, som ligger langs bofællesskabets fælles adgangszone, danner dermed et slags strøg med små, personlige præg, hvor bofællesskabets medlemmer kan stoppe op til en uformel snak.

“Fælles adgangszoner giver mulighed for spontane møder mellem naboer”
Sociale renoveringer, s. 32

Boligens kantzone

Bofællesskabet Toppunktet i Farum Midtpunkt har en stor, fælles altan, der ligger i forlængelse af bofællesskabets fællesrum. Beboerne bruger fællesaltanen som et mødested til f.eks. fællesspisning på en varm sommerdag. 

“Kantzoner skaber mulighed for at sige hej til naboen”
Sociale renoveringer, s. 40

Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Projektstart og slut

01. jan 2012 - 01. jan 2016

Projektejer

Boligtype

Antal lejemål

1580

Opførelsesår

1972-1975


VA 4 RÆKKE I ALBERTSLUND

Case: En social renovering hele vejen rundt har skabt popularitet! 

Gyldenrisparken

Case: Gyldenrisparken er blevet til et sted, man har lyst til at være hele livet