Finlandsparken

Case: Finlandsparken

En storstilet renovering til 330 mio. kr. har givet Finlandsparken i Vejle et markant løft med rum for fællesskaber, til glæde for de 1640 beboere i de 11 blokke samt naboer i området. Renoveringen af Finlandsparken, der er på regeringens såkaldte ghettoliste, har givet beboerne nye typer af lejligheder, fem nye aktivitetsrum, nye haver til alle stuelejlighederne, tagterrasser og et nyt fitnessrum.

I Finlandsparken har de sociale greb styrket fællesskabet i afdelingen. Selvom beboerne er meget forskellige, føler de en stor tolerance over for hinanden, når de opholder sig i deres fælles rum, hvor man giver plads til hinanden, men hvor der samtidig er skabt mulighed for at pleje individuelle interesser.

Fællesarealer

Finlandsparkens oprindelige parkpræg var udgangspunktet for moderniseringen af 1970'er-bebyggelsens fællesfaciliteter. Ud fra et ønske om at bevare de rummelige, grønne områder blev der foretaget pletvise landskabelige fortætninger, og området bindes sammen af et aflangt landskabsbånd.

"Området er delt op i nogle aktive klynger, som hver især har deres identitet med tilhørende fællesarealer, som de hver især har råderum og beslutningsret over," fortæller Steen Rosvang Andersen, teknisk chef, AAB Vejle.

Bebyggelsen er opdelt i fem klynger ud fra fire temaer: det kreative, det aktive, det kulinariske og det grønne. Flere stuelejligheder er omdannet til fællesrum for klynger. Temaklyngerne kommer fysisk til udtryk på facaderne i form af udvendigt monterede temakarnapper. De store temakarnapper er synlige og skaber identitet og differentiering i det samlede indtryk af Finlandsparken.

Udearealerne er indrettet på en måde, så de matcher temaerne for de enkelte klynger i bygningens stueetage. På den måde skabes både identitet og interessebaseret fællesskab blandt beboerne. 

“Den fælles praktiske beskæftigelse kan tiltrække beboere, som ikke er interesseret i sociale fællesskaber”
Sociale renoveringer, s. 54
Beboernes urtehaver
Kreativ klynge
Kulinarisk hus
Aktiv klynge

Forbindelse til omgivelserne

"Vi kan gøre næsten alt! Voksne og børn udefra kommer også og leger," fortæller Tine Poulsen, afdelingsformand i Finlandsparken. "Her er trygt og godt at være."

I en af boligblokkene er der skabt et nyt portrum ved at nedrive to lejligheder i stueetagen, og det har dermed været hensigten at åbne bebyggelsen og invitere beboere fra omkringliggende boligkvarterer indenfor. I den øvrige bebyggelse er otte lejligheder blevet nedlagt i fire stueetager, så de giver plads til et fælleslokale midt i boligblokkene.

De fem fælleslokaler, der rummer aktiviteter med hvert sit tema (klynger), kan benyttes af alle i bebyggelsen, og her er det også muligt at invitere beboere fra omkringliggende boligkvarterer med til de aktiviteter, der foregår. 

“Gode fælleslokaler understøtter en fælles identitet i afdelingen”
Sociale renoveringer, s. 47

Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

240 mio. kr.

Projektstart og slut

01. jan 2011 - 01. jan 2013

Projektejer

Boligtype

Opførelsesår

2006-2009