Fra sump til sø i Skibby

Fra sump til sø

Et ubenyttet udeareal i Frederikssund Kommune er blevet forvandlet fra et tilgroet og sumpet vandområde til et attraktivt opholdssted. For at skabe bedre mulighed for samvær og fremme fællesskabet mellem beboerne i Nordmandsvænget, en afdeling i Hornsherred Almennyttige Boligselskab, tog boligselskabets bestyrelse initiativ til igangsætning og gennemførelse af et projekt, der løfter de eksisterende udearealer i afdelingen.

I perioden 2011-2016 samarbejdede Realdania og AlmenNet om kampagnen Det Gode Boligliv, der har støttet projekter, som udvikler og fornyer almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv. Derved støtter kampagnen op om flere af de centrale emner i Sociale Renoveringer. De projekter, som kampagnen har støttet, vil kunne fungere som inspiration og gode eksempler på, hvordan fælles faciliteter kan se ud og bruges - både i den almene sektor og i andre boligområder.

Formålet bag projektet var at styrke dannelse af relationer og netværk blandt beboerne på tværs af alder og baggrund gennem forbedrede fysiske rammer for fælles samvær og udendørs aktiviteter. Idéen var at et utilgængeligt og sumpet område i udkanten af afdelingen i stedet skulle omdannes til et opholds- og aktivitetssted for afdelingens beboere og besøgende. Udvidelsen af vandhullet til en lille sø og placeringen af bålhytten er sket i tæt dialog med kommunen og Roskilde Museum, fordi arealet er et naturbeskyttet område.

Gennem en målrettet indsats er stedets potentialer blevet gjort tilgængelige og integreret i områdets øvrige udearealer. Den nyskabte sø udgør nu et attraktivt opholdssted med mulighed for aktivitet og oplevelser, både for afdelingens beboere, naboer og andre beboere i de nærliggende boligområder.

Der er sket en kraftig udtynding af kratbevoksningen, så arealet er blevet lysere og mere overskueligt at opholde sig på. Vandhullet er blevet oprenset og udvidet til en lille sø, og der er etableret en gangbro af træ hen over vandet. I tilknytning til den lille sø er der blevet etableret både en flisebelagt plads og en overdækket, åben bålhytte, så beboerne kan mødes til forskellige aktiviteter ligegyldigt vejret.

Download projektbeskrivelsen her

“Semi-offentlige udearealer er for alle - beboerne og andre”
Sociale renoveringer, s. 50