Fra sump til sø i Skibby

Fra sump til sø

Dette projekt er realiseret under kampagnen Det gode boligliv, som har bidraget med nyskabende projekter fra beboere, ildsjæle, beboergrupper og boligafdelinger, der gennem fysiske tiltag viser veje for, hvordan man i almene boligområder kan skabe moderne fælles faciliteter og attraktive rammer om et godt boligliv.​

Et ubenyttet udeareal i Frederikssund Kommune er blevet forvandlet fra et tilgroet og sumpet vandområde til et attraktivt opholdssted. For at skabe bedre mulighed for samvær og fremme fællesskabet mellem beboerne i Nordmandsvænget, en afdeling i Hornsherred Almennyttige Boligselskab, tog boligselskabets bestyrelse initiativ til igangsætning og gennemførelse af et projekt, der løfter de eksisterende udearealer i afdelingen.

I perioden 2011-2016 samarbejdede Realdania og AlmenNet om kampagnen Det Gode Boligliv, der har støttet projekter, som udvikler og fornyer almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv. Derved støtter kampagnen op om flere af de centrale emner i Sociale Renoveringer. De projekter, som kampagnen har støttet, vil kunne fungere som inspiration og gode eksempler på, hvordan fælles faciliteter kan se ud og bruges - både i den almene sektor og i andre boligområder.

Formålet bag projektet var at styrke dannelse af relationer og netværk blandt beboerne på tværs af alder og baggrund gennem forbedrede fysiske rammer for fælles samvær og udendørs aktiviteter. Idéen var at et utilgængeligt og sumpet område i udkanten af afdelingen i stedet skulle omdannes til et opholds- og aktivitetssted for afdelingens beboere og besøgende. Udvidelsen af vandhullet til en lille sø og placeringen af bålhytten er sket i tæt dialog med kommunen og Roskilde Museum, fordi arealet er et naturbeskyttet område.

Gennem en målrettet indsats er stedets potentialer blevet gjort tilgængelige og integreret i områdets øvrige udearealer. Den nyskabte sø udgør nu et attraktivt opholdssted med mulighed for aktivitet og oplevelser, både for afdelingens beboere, naboer og andre beboere i de nærliggende boligområder.

Der er sket en kraftig udtynding af kratbevoksningen, så arealet er blevet lysere og mere overskueligt at opholde sig på. Vandhullet er blevet oprenset og udvidet til en lille sø, og der er etableret en gangbro af træ hen over vandet. I tilknytning til den lille sø er der blevet etableret både en flisebelagt plads og en overdækket, åben bålhytte, så beboerne kan mødes til forskellige aktiviteter ligegyldigt vejret.

Download projektbeskrivelsen her

“Semi-offentlige udearealer er for alle - beboerne og andre”
Sociale renoveringer, s. 50

Det Gode Boligliv

Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich

Små greb kan have stor effekt. Og små greb udspringer oftest af beboernes egne ideer.

Denne tese besluttede Fonden Realdania at investere i at efterprøve, om teorien holder i. Man ville under kampagnenavnet ”Det gode boligliv” over en årrække støtte de bedste ideer, der kom fra beboerne i den almene boligsektor. Lokale ildsjæle søgte støtte til over 200 ideer. I alt fik 71 ”vilde ideer” støtte, og Realdania udgav sammen med BL – Danmarks Almene Boliger i 2015 en bog, hvor man lod Hans Engell, der udover at være eks-toppolitiker også er journalist, besøge en række af projekterne, for at opleve det gode boligliv i praksis. Han var rundt i Danmark ledsaget af fotograf Kristine Kiilerich, der tog 20.000 fotos, der dannede grundlag for de 40 fotos, som er udvalgt til bogen.

En bog hvor man kan om, at herlighedsværdien for beboerne og andre ved en boligafdeling i Nørresundby er vokset med opførelsen af en badebro. Hvordan beboere har fået livsindhold og ikke mindst sundere liv, efter at de er blevet grøntsags-avlere i Urbanplanen i København. Og man kan lade sig inspirere af, hvordan en ny motionslegeplads i Herlev har samlet beboerne fra de tiårige til de hundredårige.

Hans Engell har til bogen desuden interviewet en række nøglepersoner med tilknytning til eller særlig indsigt i almene boliger

Du kan rekvirere bogen hos AlmenNet så længe lager haves.


Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Tormod Ousager, DAB

Mail:

tou@dabbolig.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

460.000 kr. (støttebeløb 375.000 kr.) inkl. moms

Projektstart og slut

01. jan 2012 - 01. jan 2013