Gadekærvej

CASE: Drømmegavl på Gadekærvej

Gadekærvej i Valby er blevet fremtidssikret. Målet var at skabe gode boliger for alle, med forbedret tilgængelighed, så bebyggelsen fremadrettet kan rumme en bredere pallette af beboere med forskellige behov. 

Bebyggelsen på Gadekærvej består af én sammenhængende blok, der er opdelt i to afsnit. Afsnit 1 er fra 1979, mens afsnit 2 er opført i 1981. Med støtte fra Landsbyggefonden gik man i gang med at opgradere de to boligafsnit på forskellige områder, så de i dag fremstår moderne og lever op til nutidige krav om tilgængelighed.

Boligens kantzoner

Gadekærvej består af én lang seksetagersblok. Der er ikke et egentligt fælleshus, men i stedet en række fælles faciliteter, vaskeri, beboerlokale m.m., tilknyttet opgangspartierne. Ved renoveringen blev kantzonerne forstærket, både ind til haven og ud til gaden. Hoveddørene blev markeret med et lille ”velkommen hjem areal” med en særlig materialestemning og en lille bænk til indkøbsposer, eller til et kort ophold og en snak med naboen. Placeringen udendørs gør dog bænken mest indbydende i godt vejr.

“Kantzoner skaber mulighed for at sige hej til naboen”
Sociale renoveringer, s. 40

Fællesarealer

På Gadekærvej har man i 2013-17 gennemført en stor renovering og fremtidssikring både inde og ude. Ved renoveringen havde beboerne et stort ønske om at få lukket det meget smalle haveareal for adgang udefra, idet de gerne ville have større kontrol med arealet og derved kunne udnytte det bedre. Fællesarealet er blevet nyindrettet, ventilationsskakte til P-kælderen nedenunder er blevet delvist overdækket med opholds- og legefunktioner. Blokkens bagfacade har fået karnapper, som giver bedre visuel forbindelse mellem boliger og fællesarealer, og de nederste boliger har fået niveaufri adgang til små forhaver. Disse tiltag er også med til at gøre arealet trygt. Renoveringen er et eksempel på, hvordan man har skabt et intimt gårdmiljø, selvom bygningen ikke har en karréform.

“Udearealer, der giver plads til varierede aktiviteter, bliver brugt oftere og af flere”
Sociale renoveringer, s. 47

Forbindelse til omgivelserne

Samtidig med renoveringen af Gadekærvej anlagde Københavns Kommune en moderne bydelsplads, Gadekæret, for enden af blokken. Hertil gennemførte Statens Kunstfond et projekt til udsmykning af boligblokkens gavl ud til pladsen. Gavlen og pladsen spiller nu sammen på bedste vis, idet udsmykningen henvender sig til pladsen. Det semi-offentlige haverum på bagsiden af blokken er udført sådan, at det vil kunne indgå som en del af byens rum, i synergi med den offentlige plads. I dag er der lås på lågen efter beboernes ønske, men der er mulighed for, at man fremover kan afprøve f.eks. åbningstid i dagtimerne for områdets børn.

“Nemme forbindelser til lokalområdet er vigtige for en velfungerende hverdag”
Sociale renoveringer, s. 62

Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Projektstart og slut

01. aug 2013 - 01. jun 2016

Projektejer

Boligtype

Antal lejemål

203

Opførelsesår

1979 - 1981


VA 4 RÆKKE I ALBERTSLUND

Case: En social renovering hele vejen rundt har skabt popularitet! 

SKELAGERGÅRDENE

Case: Sådan kan man renovere socialt og tiltrække ældre beboere.