Grønnedalsparken

Grønnedalsparken

For mange i lokalbefolkningen var Grønnedalsparken blevet et sted, der føltes gammelt og utrygt. Afdelingen var desuden i 2013 havnet på listen over særligt udsatte områder. Kombineret med boligområdets store størrelse var det derfor essentielt at skabe en gennemgående helhedsplan for områdets udvikling, der stod for at renovere ikke mindre end 390 boliger samt Grønnedalsparkens image.

I 2018 vandt projektet også Skanderborg Kommunes arkitekturpris. Bedømmelsesudvalget skriver: 

Udeområder og omgivelser er blevet bearbejdet med fokus på at give muligheder for udeaktiviteter, og på at folk skal kunne færdes trygt i området […] Alt dette har givet beboerne i hele ’bydelen’ en stolthedsfølelse, som man ikke kan vurdere højt nok. Med det nyrenoverede område og de opgraderede lejligheder, er området flyttet fra at være på ghettolisten til at være et område, hvor der er venteliste på at få en lejlighed.”

Sociale elementer i boligen

De 390 boliger er fordelt på både etageblokke samt 2-etagers rækkehuse. Renoveringen har omfattet alt fra facade, tag og indgangspartier. Indeni boligerne er der desuden renoveret badeværelser, og alle har fået en ny altan såvel som ventilationsanlæg. Flere af byggeriets 1-værelseslejligheder er blevet nedlagt, hvilket har været med til at skabe plads til flere børnefamilier. Ændringen i beboersammensætningen er med til at bidrage til trygheden.

Desuden bliver betonfacaden erstattet af glasfacader kombineret med murværk, hvilket åbner op og giver mere lys på trapper og reposer. Grønnedalsparken var før renoveringen kendetegnet af nedslidte facader med mørke opgange. Efter renoveringen er byggeriet radikalt forandret. I dag nyder bygningerne godt af naturligt lys, der skinner ind gennem glaspartierne i facaden. Disse er desuden farvemæssigt bearbejdet i samarbejde med en grafiker, hvilket giver ekstra variation i udtrykket. Omvendt vil glaspartierne også være med til at oplyse området udenfor i nattetimerne og derved være med til at gøre området tryggere.

Noget, som beboerne selv gennem årene har påpeget, har været manglen på en elevator i opgangene med tre-fire etager. Dette har særligt været et problem for de ældre beboere, da de grundet den mindskede tilgængelighed har været nødsaget til at flytte, når de har oplevet nedsat mobilitet. Dette er der blevet taget højde for i renoveringen, som derfor inkluderer elevator i etagebyggerierne. Med yderligere tanke på tilgængelighed, er der blevet foretaget mindre ombygninger i lejlighederne.

“Tilgængelighed og universal-design handler om, at boligens planløsning og adgangen til boligen giver værdi, uanset hvem du er”
Sociale renoveringer, s. 26

Fakta

Projektstart og slut

01. jan 2014 - 01. jan 2017

Boligtype

Antal lejemål

390