Gyldenrisparken

CASE: Gyldenrisparken

Gyldenrisparken ligger centralt på Amager og består af 10 blokke i 4 etager omgivet af grønne arealer. Afdelingen er opført i 1966, men blev for nylig renoveret. Udover almene boliger huser afdelingen også et plejehjem.

Ved renovering af Gyldenrisparken har stueetagelejligheder i flere boligblokke fået niveaufri adgang til terrænet via en række små forhaver. Her var man nødt til at hæve terrænet op til stueniveau, et træk, som har skabt en klar identitet imellem blokkene og en god overgang mellem den offentlige sti og de halvprivate haver. I flere opgange er der etableret elevator.

Én blok med svalegang er forberedt for tilgængelighed. Det betyder, at der er sørget for, at boligerne forholdsvist nemt kan gøres tilgængelige ved en fremtidig renovering, når og hvis der bliver behov for det.

Tegnestuen Vandkusten har stået for helhedsrenoveringen sammen med Witraz Arkitekter og ZESO Architects.

Sociale elementer i boligen

Gyldenrisparken er en afdeling, hvor beboeren kan bo hele sit liv - en såkaldt 'vugge-til-grav'-afdeling. Som led i renoveringen er flere små lejligheder lagt sammen til større boliger, for blandt andet at tiltrække og fastholde børnefamilier. Afdelingen har således en god blanding af større, mellemstore og mindre boliger, der er tilpasset henholdsvis familier, ældre og unge, par og singler. Der er et antal boliger med særlig god tilgængelighed. Endelig er der deciderede plejeboliger og to børneinstitutioner i bebyggelsens midte. 

Bygningerne i Gyldenrisparken er placeret således, at udendørsarealerne deles af de forskellige beboertyper og er et sted, hvor de kan mødes. Man har eksempelvis placeret plejehjemmet midt i afdelingen, så de ældre både kan se ud til familielejlighederne og afdelingens børnehaver og legepladser. De nye lejlighedstypologier tiltrækker forskellige typer lejere, dog opstår der en mere mangfoldig beboersammensætning end før renoveringen.

“Tilngængelige boliger med fleksibel indretningsmulighed understøtter beboere på flere forskellige stadier i livet”
Sociale renoveringer, s. 25

Boligens kantzone

Gyldenrisparkens kantzoner er karakteriseret af både semi-private og offentlige kantzoner. F.eks. tæller dette fælles terrasser, både oppe og nede, som udendørs forlængelse af fællesrum. 


Foto: Rambøll

Derudover har afdelingen inddækkede indgangspartier med planter og cykelparkering.

Arkitektonisk identitet

Gyldenrisparken er et tidstypisk montagebyggeri fra 1960erne, opført i betonelementer og med store grønne områder imellem bygningerne. Renoveringen afspejler et ønske om forbedrede lys- og energiforhold i boligerne kombineret med nye, møblérbare altaner og et tidssvarende arkitektonisk udtryk uden at ødelægge de oprindelige kvaliteter i området.


Foto: Rambøll

Der er blevet tilføjet større vinduer, der giver mere lys og livskvalitet. Større altaner inviterer til mere ophold og binder på en måde ude- og indeliv bedre sammen. De nye karnapper fungerer som et slags gadespejl, der giver ekstra tryghed i uderummene. Vinduer i bebyggelsens massive gavle tilfører på samme måde ekstra "øjne" i et tidligere utrygt rum.

“Åbne facader skaber både gode lysforhold og høj livskvalitet”
Sociale renoveringer, s. 36

Fakta

Projektstart og slut

01. jan 2008 - 01. jan 2014

Støttet af

Projektejer

Projektdeltagere

Witraz Arkitekter
Algren og Bruun
STRATO Ventilation A/S
Gyldenrisparken Beboerforening


VA 4 RÆKKE I ALBERTSLUND

Case: En social renovering hele vejen rundt har skabt popularitet! 

SKELAGERGÅRDENE

Case: Sådan kan man renovere socialt og tiltrække ældre beboere.

Gadekærvej

Case: Gadekærvej har fremtidssikret både det indre og det ydre