Korsløkkeparken

Case: Korsløkkeparken

Korsløkkeparken består af fire selvstændige afdelinger opført i årene 1958-1978, administreret af Fyns Almennyttige Boligselskab. Afdelingerne, med deres mange boliger, har i nyere tid været både nedslidte og utidssvarende.

Fremtidssikringen af Korsløkkeparken har omfattet både totaløkonomiske, miljømæssige og sociale hensyn, hvilket har ledt til, at Korsløkken i 2016 modtog Odense Kommunes bæredygtighedspris. Renoveringen er Fyns største boligrenovering med en forventet afslutning medio 2020.

Sociale elementer i boligen

Under gennemførelsen af helhedsplanen er antallet af boliger reduceret, og sammensætningen af lejlighedsstørrelser er desuden ændret gennem sammenlægninger og ved ændringer af lejlighedsskel. Områdets 1156 boliger er blevet reduceret til 1028, heraf 402 boliger indrettet som tilgængelighedsboliger forberedt til kørestolsbrugere. Dette har medført en større variation af boligtyper. Dette giver større mulighed for intern flytning, samtidig med at det kan tiltrække nye beboertyper til området.

“Afdelingen skal kunne tilbyde forskellige boligtyper”
Sociale renoveringer, s. 47

Boligens kantzoner

Under renoveringen af Korsløkkeparken blev der etableret små private haver terrasser på bagsiden af boligblokkene. Hver stuelejlighed har fået direkte adgang, via altan, ned til en lille, privat have. Altaner og haver varierer i størrelse og giver en fin oplevelse af de enkelte boliger. Nogle steder er forskellen mellem ”min have” og din markeret med et lille trin, andre steder med et kvadratisk bed, placeret mellem den semi-offentlige sti og haven. Resultatet er en hyggelig og varieret kantzone, hvor beboere kan se og hilse på naboen eller de forbipasserende.

“Altaner giver mulighed for passivt fællesskab og skaber derfor tryghed”
Sociale renoveringer, s. 38

Fælles arealer

Udvendige kælderadgange, herunder kældertrapper, var inden renoveringen mørke og skumle. Dette medførte en stor grad af utryghed blandt beboerne. Disse forhold er blevet ændret ved at trapper og ramper nu er fritlagte med godt udsyn til følge.

Hele haveanlægget er desuden blevet nytænkt med en ny beplantning, plæner og gangstiforløb. Belysning er også tænkt ind i det nye anlæg, så området er mere lyst og føles mere indbydende at færdes i. Herunder er stiforløb langs facader flyttet, hvilket har minimeret indkigsgener til stuelejligheder uden at eliminere udsigten fra lejlighederne.

Der er også blevet etableret et nyt beboerhus, der opvarmes via solceller. Dette har til formål at bl.a. styrke sammenhængskraften i et område, der huser mere end 60 forskellige nationaliteter.

“Fælleshaver kan være et fællesprojekt, der skaber fællesskab på tværs af alder og etnicitet”
Sociale renoveringer, s. 60

Fakta

Status

Igangværende

Samarbejdspartnere

Støttet af

Projektejer

FAB