Livet mellem tørrestativerne i Esbjerg

Foto: Kristine Kiilerich

Livet mellem tørrestativerne

Dette projekt er realiseret under kampagnen Det gode boligliv, som har bidraget med nyskabende projekter fra beboere, ildsjæle, beboergrupper og boligafdelinger, der gennem fysiske tiltag viser veje for, hvordan man i almene boligområder kan skabe moderne fælles faciliteter og attraktive rammer om et godt boligliv.​

De eksisterende udearealer i AB Esbjergs afdeling 1 er blevet moderniseret og inviterer nu til oplevelser, ophold og samvær – både for afdelingens beboere og for byens øvrige borgere.

I perioden 2011-2016 samarbejdede Realdania og AlmenNet om kampagnen Det Gode Boligliv, der har støttet projekter, som udvikler og fornyer almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv. Derved støtter kampagnen op om flere af de centrale emner i Sociale Renoveringer. De projekter, som kampagnen har støttet, vil kunne fungere som inspiration og gode eksempler på, hvordan fælles faciliteter kan se ud og bruges - både i den almene sektor og i andre boligområder.

Afdelingens fællesarealer har fuldstændig skiftet karakter; før projektets gennemførelse fremstod de med et opdelt, stramt og lidt tillukket udtryk, og der var store buskbeplantninger mellem de belagte arealer langs facaderne og græsplænerne. Efter omlægningen fremstår arealerne åbne, imødekommende og oplevelsesrige, så beboerne inviteres til ophold og samvær i de attraktive omgivelser.

Projektet indeholder forskellige elementer, som skaber en sammenhængende identitet, der binder afdelingens 3 gårdrum sammen:

  • En snoet sti, som giver varierede oplevelser, når man bevæger sig rundt på den gennem afdelingen
  • En blanding af vildtvoksende, blomstrende og klippede græsarealer, som ikke er afskærmet bag store hække
  • En ny fortolkning af tørrestativerne, så de får nye funktioner, der inviteret til forskellig anvendelse
  • Iøjnefaldende mikrohaver som kan skifte karakter fra år til år

Afdelingens beboere har været aktivt inddraget i planlægningen af projektet, og der er i dag væsentligt flere beboere, der bruger fællesarealerne – til leg, gårture og ophold.

30 af gårdens tørrestativer er som beskrevet blevet ændret, så de nu har helt nye funktioner: der er monteret sofagynge, teltstativ, hængekøje, mål (til boldspil for de små), læskærme, planteespalier, tovgynge, lærred til udendørs bio og meget mere.

Der er også etableret nye mikrohaver, som beboerne har ansvaret for at tilplante, passe og pleje. Disse haver er med til at skabe en udvidet fornemmelse af ejerskab og et grundlag for læring om samt dyrkning af planter.

De nye funktioner skaber samlet mange attraktive samlingspunkter til leg og socialt samvær for beboerne på tværs af alder. Beboerne giver udtryk for, at der er blevet meget mere liv i gården; de går ture for at se på de forskellige mikrohaver, og de hygger sig på opholdspladserne. Den frodige, mangfoldige og vildere beplantning fremmer biodiversiteten med flere insekter og fugle, hvilket også er en mærkbar kvalitet i projektet.

Før omlægningen var driften af fællesområderne en stor post på afdelingens driftsbudget. Den nye indretning af arealerne har medført en enklere og billigere drift, så der årligt frigøres midler til en fortsat udvikling af konceptet med nytænkning af bl.a. tørrestativernes anvendelse.

Download projektbeskrivelsen her

“Velfungerende semi-offentlige udearealer skaber invitationer til forskellige brugere til at bruge arealerne på varierede måder og på forskellige tidspunkter.”
Sociale renoveringer, s. 50

Det Gode Boligliv

Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich

Små greb kan have stor effekt. Og små greb udspringer oftest af beboernes egne ideer.

Denne tese besluttede Fonden Realdania at investere i at efterprøve, om teorien holder i. Man ville under kampagnenavnet ”Det gode boligliv” over en årrække støtte de bedste ideer, der kom fra beboerne i den almene boligsektor. Lokale ildsjæle søgte støtte til over 200 ideer. I alt fik 71 ”vilde ideer” støtte, og Realdania udgav sammen med BL – Danmarks Almene Boliger i 2015 en bog, hvor man lod Hans Engell, der udover at være eks-toppolitiker også er journalist, besøge en række af projekterne, for at opleve det gode boligliv i praksis. Han var rundt i Danmark ledsaget af fotograf Kristine Kiilerich, der tog 20.000 fotos, der dannede grundlag for de 40 fotos, som er udvalgt til bogen.

En bog hvor man kan om, at herlighedsværdien for beboerne og andre ved en boligafdeling i Nørresundby er vokset med opførelsen af en badebro. Hvordan beboere har fået livsindhold og ikke mindst sundere liv, efter at de er blevet grøntsags-avlere i Urbanplanen i København. Og man kan lade sig inspirere af, hvordan en ny motionslegeplads i Herlev har samlet beboerne fra de tiårige til de hundredårige.

Hans Engell har til bogen desuden interviewet en række nøglepersoner med tilknytning til eller særlig indsigt i almene boliger

Du kan rekvirere bogen hos AlmenNet så længe lager haves.


Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Bodil Ankjær Nielsen

Mail:

bodilankjaer@gmail.com

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

790.510 kr. inkl. moms (støttebeløb 497.612,50 kr.)

Projektejer

Boligtype

Opførelsesår

2014