Livet mellem tørrestativerne i Esbjerg

Foto: Kristine Kiilerich

Livet mellem tørrestativerne

De eksisterende udearealer i AB Esbjergs afdeling 1 er blevet moderniseret og inviterer nu til oplevelser, ophold og samvær – både for afdelingens beboere og for byens øvrige borgere.

I perioden 2011-2016 samarbejdede Realdania og AlmenNet om kampagnen Det Gode Boligliv, der har støttet projekter, som udvikler og fornyer almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv. Derved støtter kampagnen op om flere af de centrale emner i Sociale Renoveringer. De projekter, som kampagnen har støttet, vil kunne fungere som inspiration og gode eksempler på, hvordan fælles faciliteter kan se ud og bruges - både i den almene sektor og i andre boligområder.

Afdelingens fællesarealer har fuldstændig skiftet karakter; før projektets gennemførelse fremstod de med et opdelt, stramt og lidt tillukket udtryk, og der var store buskbeplantninger mellem de belagte arealer langs facaderne og græsplænerne. Efter omlægningen fremstår arealerne åbne, imødekommende og oplevelsesrige, så beboerne inviteres til ophold og samvær i de attraktive omgivelser.

Projektet indeholder forskellige elementer, som skaber en sammenhængende identitet, der binder afdelingens 3 gårdrum sammen:

  • En snoet sti, som giver varierede oplevelser, når man bevæger sig rundt på den gennem afdelingen
  • En blanding af vildtvoksende, blomstrende og klippede græsarealer, som ikke er afskærmet bag store hække
  • En ny fortolkning af tørrestativerne, så de får nye funktioner, der inviteret til forskellig anvendelse
  • Iøjnefaldende mikrohaver som kan skifte karakter fra år til år

Afdelingens beboere har været aktivt inddraget i planlægningen af projektet, og der er i dag væsentligt flere beboere, der bruger fællesarealerne – til leg, gårture og ophold.

30 af gårdens tørrestativer er som beskrevet blevet ændret, så de nu har helt nye funktioner: der er monteret sofagynge, teltstativ, hængekøje, mål (til boldspil for de små), læskærme, planteespalier, tovgynge, lærred til udendørs bio og meget mere.

Der er også etableret nye mikrohaver, som beboerne har ansvaret for at tilplante, passe og pleje. Disse haver er med til at skabe en udvidet fornemmelse af ejerskab og et grundlag for læring om samt dyrkning af planter.

De nye funktioner skaber samlet mange attraktive samlingspunkter til leg og socialt samvær for beboerne på tværs af alder. Beboerne giver udtryk for, at der er blevet meget mere liv i gården; de går ture for at se på de forskellige mikrohaver, og de hygger sig på opholdspladserne. Den frodige, mangfoldige og vildere beplantning fremmer biodiversiteten med flere insekter og fugle, hvilket også er en mærkbar kvalitet i projektet.

Før omlægningen var driften af fællesområderne en stor post på afdelingens driftsbudget. Den nye indretning af arealerne har medført en enklere og billigere drift, så der årligt frigøres midler til en fortsat udvikling af konceptet med nytænkning af bl.a. tørrestativernes anvendelse.

Download projektbeskrivelsen her

“Velfungerende semi-offentlige udearealer skaber invitationer til forskellige brugere til at bruge arealerne på varierede måder og på forskellige tidspunkter.”
Sociale renoveringer, s. 50

Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Bodil Ankjær Nielsen

Mail:

bodilankjaer@gmail.com

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

790.510 kr. inkl. moms (støttebeløb 497.612,50 kr.)

Projektejer

Boligtype

Opførelsesår

2014