Løget By

CASE: Løget By

Løget i Vejle gennemgik i perioden 2014-2016 en omfattende renovering, som led i gennemførelsen af en større helhedsplan for bydelen. Projektet var et af de største af sin slags i Danmark.

Løget By har haft problemer med en negativ udviklingsspiral, der er kommet til udtryk ved tomme boliger og et mangelfuldt beboerengagement.

I 2012 tog AAB i Vejle derfor initiativ til en ambitiøs handleplan, med henblik på at udvikle området til et velfungerende og trygt boligmiljø. Denne plan skulle eksekveres igennem renoveringer på henholdsvis boliger og udearealer, med fokus på en god beboerinddragelse i processen.

950 boliger og tilhørende udeområder i boligkvarteret er nu blevet renoveret og forbedret gennem de sidste par år, med henblik på at opfylde disse ønsker. Boligerne er moderniseret med bl.a. nye køkkener, badeværelser og vinduer. Yderligere er 54 boliger ombygget for tilgængelighed, så de nu er egnede for ældre, gangbesværede og handicappede.

Boligens kantzoner

Løget By, oprindeligt opført i 1971-84, har fået et helt nyt arkitektonisk udtryk ved renoveringen. Det nye image omfatter alt fra nye facadematerialer, tage, vinduer, nybyggede tagboliger samt stueetagelejligheder med private haver.

Bebyggelsens fælles udearealer har også været gennem en omfattende renovering; der er nu etableret bænke, cykelstier, legeområder, fælles grill, grønne arealer og private haver.

I Løget By har de arbejdet meget bevidst med tiltag, som kan tiltrække nye målgrupper til afdelingen, herunder byggeriets visuelle image, nye fysiske rammer for fælles aktiviteter og nye boligtyper.

Rundt om i afdelingen er der nu flere veldefinerede steder, ligesom dette, at holde en pause i langs bygningens kant og tage del i omgivelserne.

 

“Gode kantzoner i stueetagen skaber liv langs bygningen, som aktiverer udearealerne og giver muligheder for spontane møder”
Sociale renoveringer, s. 35

Fælles arealer

Ved renoveringen af Løget By blev de semi-offentlige udearealer formet, så de skifter i variation og karakter. Der blev bl.a. etableret stier, som zigzagger sig igennem bebyggelsen med skiftende beplantning. Mellem stierne er der grønne bakke arealer, hvor nogle er funktionsspecifikke opholdsrum med f.eks. grill, motionsstativ, osv., mens andre ikke har en særlig funktion.

De mange forskellige udearealer har givet afdelingen et varieret udtryk, og de inviterer til forskellige grupperinger og typer af ophold i udearealerne. 

“Velfungerende semi-offentlige udearealer skaber invitationer til forskellige brugere til at bruge arealerne på varierede måder og forskellige tidspunkter”
Sociale renoveringer, s. 50

Forbindelse til omgivelserne

I Løget By er der en bybus, der kører gennem afdelingen. Bybussen gør det nemt for beboerne at bevæge sig fra deres bolig ind til byen. Gennemgang og gennemkørsel forbinder Løget By med det omkringliggende område og inviterer udefrakommende borgerere ind i området, således at afdelingen ikke blot opfattes som en isoleret ø i byen.

“Nemme forbindelser til lokalområdet er vigtige for en velfungerende hverdag”
Sociale renoveringer, s. 62

Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Projektstart og slut

01. jan 2014 - 01. jan 2016

Støttet af

Projektejer

AAB

Boligtype

Antal lejemål

945


Farum Midtpunkt

Case: Seniorbofællesskabet Toppunktet har styrket fællesarealerne

VA 4 RÆKKE I ALBERTSLUND

Case: En social renovering hele vejen rundt har skabt popularitet!