Loop'et i Værebro Park

Loop'et i Værebro Park

Dette projekt er realiseret under kampagnen Det gode boligliv, som har bidraget med nyskabende projekter fra beboere, ildsjæle, beboergrupper og boligafdelinger, der gennem fysiske tiltag viser veje for, hvordan man i almene boligområder kan skabe moderne fælles faciliteter og attraktive rammer om et godt boligliv.​

Med det såkaldte loop i Værebro Park i Gladsaxe er der skabt et nyt samlingspunkt for områdets beboere – her i form af en udfordrende og sjov stiforbindelse.

I perioden 2011-2016 samarbejdede Realdania og AlmenNet om kampagnen Det Gode Boligliv, der har støttet projekter, som udvikler og fornyer almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv. Derved støtter kampagnen op om flere af de centrale emner i Sociale Renoveringer. De projekter, som kampagnen har støttet, vil kunne fungere som inspiration og gode eksempler på, hvordan fælles faciliteter kan se ud og bruges - både i den almene sektor og i andre boligområder.

Loop’et fungerer som ét stort udemøbel af vejrbestandigt stål, der skaber et mødested, hvor, skolebørn, besøgende til svømmehal og beboere i alle aldersgrupper fra både Værebro Park og de omkringliggende parcelhuskvarterer kan mødes på kryds og tværs til samvær, ophold og bevægelse.

Loop’et har med sin placering ændret et lidt trist og tilvokset grønt område til et aktivt og kreativt sted, hvor man kan få nye sjove og udfordrende oplevelser, når man bevæger sig op på Loop’et og ”tager runden fra top til bund”. Fra udsigtsposten kan man få nyt perspektiv og udsyn til områdets lille sø, træerne og boligområderne.

Idéen er at aktivere og forskønne området for herigennem at skabe større tryghed for beboere, brugere af naturområdet samt besøgende til svømmehal og skolen. Loop’et og stisystemet er belyst, så man også kan færdes trygt efter solnedgang og i den mørke årstid.

I forbindelse med etableringen af Loop’et blev søen oprenset, ligesom hele områdets beplantning blev udtyndet, så der er endnu bedre muligheder for naturaktiviteter for skolens elever og andre brugere.

Projektet er udviklet i tæt samarbejde med beboere, lokale aktører og Gladsaxe Kommune.

Download projektbeskrivelsen her

 

“Udearealer, der giver plads til varierede aktiviteter, bliver brugt oftere og af flere”
Sociale renoveringer, s. 47

Det Gode Boligliv

Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich

Små greb kan have stor effekt. Og små greb udspringer oftest af beboernes egne ideer.

Denne tese besluttede Fonden Realdania at investere i at efterprøve, om teorien holder i. Man ville under kampagnenavnet ”Det gode boligliv” over en årrække støtte de bedste ideer, der kom fra beboerne i den almene boligsektor. Lokale ildsjæle søgte støtte til over 200 ideer. I alt fik 71 ”vilde ideer” støtte, og Realdania udgav sammen med BL – Danmarks Almene Boliger i 2015 en bog, hvor man lod Hans Engell, der udover at være eks-toppolitiker også er journalist, besøge en række af projekterne, for at opleve det gode boligliv i praksis. Han var rundt i Danmark ledsaget af fotograf Kristine Kiilerich, der tog 20.000 fotos, der dannede grundlag for de 40 fotos, som er udvalgt til bogen.

En bog hvor man kan om, at herlighedsværdien for beboerne og andre ved en boligafdeling i Nørresundby er vokset med opførelsen af en badebro. Hvordan beboere har fået livsindhold og ikke mindst sundere liv, efter at de er blevet grøntsags-avlere i Urbanplanen i København. Og man kan lade sig inspirere af, hvordan en ny motionslegeplads i Herlev har samlet beboerne fra de tiårige til de hundredårige.

Hans Engell har til bogen desuden interviewet en række nøglepersoner med tilknytning til eller særlig indsigt i almene boliger

Du kan rekvirere bogen hos AlmenNet så længe lager haves.


Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Leon Friis Jørgensen, Gladsaxe Almennyttige Boligselskab

Mail:

lfj0709@gmail.com

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

1,1 mio. kr. (støttebeløb 500.000 kr.) inklusiv moms

Boligtype

Opførelsesår

2016