Loop'et i Værebro Park

Loop'et i Værebro Park

Med det såkaldte loop i Værebro Park i Gladsaxe er der skabt et nyt samlingspunkt for områdets beboere – her i form af en udfordrende og sjov stiforbindelse.

I perioden 2011-2016 samarbejdede Realdania og AlmenNet om kampagnen Det Gode Boligliv, der har støttet projekter, som udvikler og fornyer almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv. Derved støtter kampagnen op om flere af de centrale emner i Sociale Renoveringer. De projekter, som kampagnen har støttet, vil kunne fungere som inspiration og gode eksempler på, hvordan fælles faciliteter kan se ud og bruges - både i den almene sektor og i andre boligområder.

Loop’et fungerer som ét stort udemøbel af vejrbestandigt stål, der skaber et mødested, hvor, skolebørn, besøgende til svømmehal og beboere i alle aldersgrupper fra både Værebro Park og de omkringliggende parcelhuskvarterer kan mødes på kryds og tværs til samvær, ophold og bevægelse.

Loop’et har med sin placering ændret et lidt trist og tilvokset grønt område til et aktivt og kreativt sted, hvor man kan få nye sjove og udfordrende oplevelser, når man bevæger sig op på Loop’et og ”tager runden fra top til bund”. Fra udsigtsposten kan man få nyt perspektiv og udsyn til områdets lille sø, træerne og boligområderne.

Idéen er at aktivere og forskønne området for herigennem at skabe større tryghed for beboere, brugere af naturområdet samt besøgende til svømmehal og skolen. Loop’et og stisystemet er belyst, så man også kan færdes trygt efter solnedgang og i den mørke årstid.

I forbindelse med etableringen af Loop’et blev søen oprenset, ligesom hele områdets beplantning blev udtyndet, så der er endnu bedre muligheder for naturaktiviteter for skolens elever og andre brugere.

Projektet er udviklet i tæt samarbejde med beboere, lokale aktører og Gladsaxe Kommune.

Download projektbeskrivelsen her

 

“Udearealer, der giver plads til varierede aktiviteter, bliver brugt oftere og af flere”
Sociale renoveringer, s. 47

Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Leon Friis Jørgensen, Gladsaxe Almennyttige Boligselskab

Mail:

lfj0709@gmail.com

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

1,1 mio. kr. (støttebeløb 500.000 kr.) inklusiv moms

Boligtype

Opførelsesår

2016