Mit sted - historier fra det sted jeg bor

Mit sted

Talende bænke inviterer beboerne til at slå sig ned og høre historier fra boliglivet i Gravervænget, Møllerlodden og Bispeparken. I 2013 blev der indsamlet historier om det tilhørsforhold, de drømme og historier, der knytter sig til at bo i boligafdelingerne Gravervænget, Møllerlodden og Bispeparken i Københavns Nordvestkvarter.

I perioden 2011-2016 samarbejdede Realdania og AlmenNet om kampagnen Det Gode Boligliv, der har støttet projekter, som udvikler og fornyer almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv. Derved støtter kampagnen op om flere af de centrale emner i Sociale Renoveringer. De projekter, som kampagnen har støttet, vil kunne fungere som inspiration og gode eksempler på, hvordan fælles faciliteter kan se ud og bruges - både i den almene sektor og i andre boligområder.

De lokale historier og fortællinger ”bor” i særlige bænke, der inviterer til en pause, hvor man kan høre eller mødes omkring en historie og en kommentar til det sted, man bor. Historierne er blevet til på en række fortællerworkshops og via et korps af fortællerindsamlere, som har besøgt beboere i bebyggelsen – lige fra pensionistforeninger, ungdomsprojekter, indvandrerkvindenetværk og drikkegrupper – for at få historier om lokalområdets liv og beboernes forhold til boligområdet.

Idéen har været at fremkalde områdets lokale særlige kendetegn og identitet for at styrke det lokale fællesskab. De lokale historier er efterfølgende blevet gjort tilgængelige i et par bænke, hvor der kan lyttes til beboernes fortællinger, når man sætter sig. Projektet giver et portræt af områdets levede liv. Blandt andre beretter en 93-årig kvinde om sin families indflytning, dengang bebyggelsen blev opført, og en indvandrerfamilie beretter om udflytning og efterfølgende tilbageflytning, fordi de manglede deres sociale netværk.

De talende bænke – i alt to – er opsat i gårdrummet. Bænkene er teknisk indrettet således, at når nogen sætter sig på dem, går en fortællende stemme i gang. I alt er 134 historier lagret i bænkene. Når den ene historie er slut, starter den næste, og sådan bliver det ved, indtil bænken bliver forladt igen.

Sideeffekterne fra de mange små fortæller fra og om området har haft en række positive effekter i forhold til involvering af forskellige beboergrupper, eksempelvis har indvandrerkvinder fået styrket deres sociale netværk. Gennem formidling af beboernes historier fra deres levede liv er kendskabet til lokalområdets fælles historie blevet delt og formidlet blandt beboergrupper, der ikke før havde kendskab til lokalområdets betydning, som ramme for mange forskellige livshistorier. Især ældre beboere har bidraget til en lokal historisk bevidsthed gennem fortællinger om livet i bebyggelsen, dengang de flyttede ind. 

Download projektbeskrivelsen her

“Gode opholdsmuligheder langs stier og kanter kan inspirere til møde og udveksling”
Sociale renoveringer, s. 62

Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Jean Thierry, fsb

Mail:

post@bispeparken.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

525.000 kr. (støttebeløb 500.000 kr.) inkl. moms

Projektejer

fsb

Boligtype

Opførelsesår

2013