Mit sted - historier fra det sted jeg bor

Mit sted

Dette projekt er realiseret under kampagnen Det gode boligliv, som har bidraget med nyskabende projekter fra beboere, ildsjæle, beboergrupper og boligafdelinger, der gennem fysiske tiltag viser veje for, hvordan man i almene boligområder kan skabe moderne fælles faciliteter og attraktive rammer om et godt boligliv.​

Talende bænke inviterer beboerne til at slå sig ned og høre historier fra boliglivet i Gravervænget, Møllerlodden og Bispeparken. I 2013 blev der indsamlet historier om det tilhørsforhold, de drømme og historier, der knytter sig til at bo i boligafdelingerne Gravervænget, Møllerlodden og Bispeparken i Københavns Nordvestkvarter.

I perioden 2011-2016 samarbejdede Realdania og AlmenNet om kampagnen Det Gode Boligliv, der har støttet projekter, som udvikler og fornyer almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv. Derved støtter kampagnen op om flere af de centrale emner i Sociale Renoveringer. De projekter, som kampagnen har støttet, vil kunne fungere som inspiration og gode eksempler på, hvordan fælles faciliteter kan se ud og bruges - både i den almene sektor og i andre boligområder.

De lokale historier og fortællinger ”bor” i særlige bænke, der inviterer til en pause, hvor man kan høre eller mødes omkring en historie og en kommentar til det sted, man bor. Historierne er blevet til på en række fortællerworkshops og via et korps af fortællerindsamlere, som har besøgt beboere i bebyggelsen – lige fra pensionistforeninger, ungdomsprojekter, indvandrerkvindenetværk og drikkegrupper – for at få historier om lokalområdets liv og beboernes forhold til boligområdet.

Idéen har været at fremkalde områdets lokale særlige kendetegn og identitet for at styrke det lokale fællesskab. De lokale historier er efterfølgende blevet gjort tilgængelige i et par bænke, hvor der kan lyttes til beboernes fortællinger, når man sætter sig. Projektet giver et portræt af områdets levede liv. Blandt andre beretter en 93-årig kvinde om sin families indflytning, dengang bebyggelsen blev opført, og en indvandrerfamilie beretter om udflytning og efterfølgende tilbageflytning, fordi de manglede deres sociale netværk.

De talende bænke – i alt to – er opsat i gårdrummet. Bænkene er teknisk indrettet således, at når nogen sætter sig på dem, går en fortællende stemme i gang. I alt er 134 historier lagret i bænkene. Når den ene historie er slut, starter den næste, og sådan bliver det ved, indtil bænken bliver forladt igen.

Sideeffekterne fra de mange små fortæller fra og om området har haft en række positive effekter i forhold til involvering af forskellige beboergrupper, eksempelvis har indvandrerkvinder fået styrket deres sociale netværk. Gennem formidling af beboernes historier fra deres levede liv er kendskabet til lokalområdets fælles historie blevet delt og formidlet blandt beboergrupper, der ikke før havde kendskab til lokalområdets betydning, som ramme for mange forskellige livshistorier. Især ældre beboere har bidraget til en lokal historisk bevidsthed gennem fortællinger om livet i bebyggelsen, dengang de flyttede ind. 

Download projektbeskrivelsen her

“Gode opholdsmuligheder langs stier og kanter kan inspirere til møde og udveksling”
Sociale renoveringer, s. 62

Det Gode Boligliv

Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich

Små greb kan have stor effekt. Og små greb udspringer oftest af beboernes egne ideer.

Denne tese besluttede Fonden Realdania at investere i at efterprøve, om teorien holder i. Man ville under kampagnenavnet ”Det gode boligliv” over en årrække støtte de bedste ideer, der kom fra beboerne i den almene boligsektor. Lokale ildsjæle søgte støtte til over 200 ideer. I alt fik 71 ”vilde ideer” støtte, og Realdania udgav sammen med BL – Danmarks Almene Boliger i 2015 en bog, hvor man lod Hans Engell, der udover at være eks-toppolitiker også er journalist, besøge en række af projekterne, for at opleve det gode boligliv i praksis. Han var rundt i Danmark ledsaget af fotograf Kristine Kiilerich, der tog 20.000 fotos, der dannede grundlag for de 40 fotos, som er udvalgt til bogen.

En bog hvor man kan om, at herlighedsværdien for beboerne og andre ved en boligafdeling i Nørresundby er vokset med opførelsen af en badebro. Hvordan beboere har fået livsindhold og ikke mindst sundere liv, efter at de er blevet grøntsags-avlere i Urbanplanen i København. Og man kan lade sig inspirere af, hvordan en ny motionslegeplads i Herlev har samlet beboerne fra de tiårige til de hundredårige.

Hans Engell har til bogen desuden interviewet en række nøglepersoner med tilknytning til eller særlig indsigt i almene boliger

Du kan rekvirere bogen hos AlmenNet så længe lager haves.


Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Jean Thierry, fsb

Mail:

post@bispeparken.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

525.000 kr. (støttebeløb 500.000 kr.) inkl. moms

Projektejer

fsb

Boligtype

Opførelsesår

2013