Motionslegeplads i Herlev

Foto: Kirstine Kiilerich

Motionslegeplads i Herlev

På et græsklædt areal omgivet af store træer i Herlev er der anlagt en legeplads med moderne og udfordrende motionsredskaber for unge og voksne, der inviterer til bevægelse, ophold og samvær - på tværs af alder og bopæl. Den nye motionslegeplads bidrager og inviterer til bevægelse, ophold og samvær på tværs af alder og bopæl.

I perioden 2011-2016 samarbejdede Realdania og AlmenNet om kampagnen Det Gode Boligliv, der har støttet projekter, som udvikler og fornyer almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv. Derved støtter kampagnen op om flere af de centrale emner i Sociale Renoveringer. De projekter, som kampagnen har støttet, vil kunne fungere som inspiration og gode eksempler på, hvordan fælles faciliteter kan se ud og bruges - både i den almene sektor og i andre boligområder.


Motionslegepladsen supplerer en eksisterende legeplads for små og mindre børn, så der er mulighed for aktiviteter og fysiske udfoldelsesmuligheder for beboere i alle aldre. Den er placeret i tilknytning til to boligafdelinger, Lille Birkholm I og II samt Hjortegården, så sammenhold på tværs af afdelingerne kan styrkes og bindes mere sammen.

Motionslegepladsen ligger også i nærheden af et lokalt sundhedshus og omsorgscenter samt skole og SFO, så andre borgere også kan inspireres til at bruge faciliteterne, hvilket yderligere skaber bånd til omgivelserne. Beboergruppen ønskede blandt andet, at der skulle være mulighed for både ophold og aktiviteter. Derfor er der også masser af plads til, at beboerne både kan medbringe tæpper
og picnickurve samt spille bold på de græsarealer, der omgiver områdets lege- og motionspladser.

Der har undervejs i planlægningen været kontakt til og inddragelse af forskellige institutioner i lokalområdet. Formålet med den brede inddragelse var at skabe interesse for den kommende motionslegeplads – også for brugere uden for boligafdelingerne, så flere borgere i området ville få kendskab til og benytte de nye motionsfaciliteter. Motionslegepladsen kan også benyttes til mere organiserede
aktiviteter, hvor lokale idrætsforeninger og kommunale sundhedstilbud står for instruktion til blandt andet crossfit for mænd og kvinder, seniorfitness, kvindefitness og børnecrossfit.

De to landskabelige elementer – terrænvolden og bakken – er med til at skabe forskellige zoner i området, og de forstyrrer ikke lysningens større skala – himmelen, kanten og fladen; tværtimod så er lysningen og det let skrånende terræn tænkt ind i helheden. Motionslegepladsen er koblet til et eksisterende stisystem, så det nyindrettede areal forbindes til de løberuter, der løber igennem hele boligområdet.

Download projektbeskrivelsen her

“Velfungerende semi-offentlige udearealer skaber invitationer til forskellige brugere til at bruge arealerne på varierede måder og på forskellige tidspunkter”
Sociale renoveringer, s. 50

Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Lisbeth Naver, Herlev Kommune

Mail:

lisbeth.naver@herlev.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

1.369.344 kr. (støttebeløb 500.000 kr.) inkl. moms

Projektejer

Boligtype

Opførelsesår

2014