Nyttebede i Hastrupparken

Nyttebede i Hastrupparken

Dette projekt er realiseret under kampagnen Det gode boligliv, som har bidraget med nyskabende projekter fra beboere, ildsjæle, beboergrupper og boligafdelinger, der gennem fysiske tiltag viser veje for, hvordan man i almene boligområder kan skabe moderne fælles faciliteter og attraktive rammer om et godt boligliv.​

Med projektet har beboere og bestyrelse i Hastrupparken i Køge realiseret ønsket om at skabe nyttebede til gavn for fællesskabet og det sociale liv i boligområdet. Formålet er at styrke sammenholdet og samarbejdet blandt beboerne og give et bidrag til Hastrupparkens image som et grønt og sundt boligområde.

I perioden 2011-2016 samarbejdede Realdania og AlmenNet om kampagnen Det Gode Boligliv, der har støttet projekter, som udvikler og fornyer almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv. Derved støtter kampagnen op om flere af de centrale emner i Sociale Renoveringer. De projekter, som kampagnen har støttet, vil kunne fungere som inspiration og gode eksempler på, hvordan fælles faciliteter kan se ud og bruges - både i den almene sektor og i andre boligområder.

Projektet indeholder etablering af 13 kasser til nyttebede, som hver især ”ejes” af aktive beboere. To af nyttebedene er givet til bebyggelsens børn mellem 8 - 13 år, som passer og vedligeholder bedene i samarbejde med Køge Boligselskabs aktivitetsmedarbejder. Antallet af nyttebede i Hastrupparken er efterfølgende blevet udvidet til det dobbelte, så der i dag er i alt 26 bede til glæde for afdelingens beboere.

Udover etablering af nyttebedene er der anskaffet et redskabsskur til opbevaring af redskaber og udstyr, og en kompostbeholder sikrer, at haveaffaldet kan genbruges som gødning året efter. To vandopsamlingsbeholdere sørger for, at størstedelen af vandingen kommer fra regnvand.

Kasserne til bedene er bygget af langtidsholdbart lærketræ, og er sammen med redskabsskuret er bygget og sat op af unge fra et beskæftigelsesprojekt under Køge Kommune. En naturvejleder fra Det Grønne Hus, Køge Kommune, har desuden vejledt beboerne i forhold til dyrkning og vedligeholdelse af nyttebedene.

Nyttebede i Hastrupparken ligger i øvrigt i forlængelse af mad- og økologiprojektet ”Hastrupparken ser grønt!”, som sætter fokus på sundhed, bæredygtighed og mangfoldighed i boligområdet.

Download projektbeskrivelsen her

“Fælleshaver kan være et fællesprojekt, der skaber fællesskab på tværs af alder og etnicitet”
Sociale renoveringer, s. 60

Det Gode Boligliv

Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich

Små greb kan have stor effekt. Og små greb udspringer oftest af beboernes egne ideer.

Denne tese besluttede Fonden Realdania at investere i at efterprøve, om teorien holder i. Man ville under kampagnenavnet ”Det gode boligliv” over en årrække støtte de bedste ideer, der kom fra beboerne i den almene boligsektor. Lokale ildsjæle søgte støtte til over 200 ideer. I alt fik 71 ”vilde ideer” støtte, og Realdania udgav sammen med BL – Danmarks Almene Boliger i 2015 en bog, hvor man lod Hans Engell, der udover at være eks-toppolitiker også er journalist, besøge en række af projekterne, for at opleve det gode boligliv i praksis. Han var rundt i Danmark ledsaget af fotograf Kristine Kiilerich, der tog 20.000 fotos, der dannede grundlag for de 40 fotos, som er udvalgt til bogen.

En bog hvor man kan om, at herlighedsværdien for beboerne og andre ved en boligafdeling i Nørresundby er vokset med opførelsen af en badebro. Hvordan beboere har fået livsindhold og ikke mindst sundere liv, efter at de er blevet grøntsags-avlere i Urbanplanen i København. Og man kan lade sig inspirere af, hvordan en ny motionslegeplads i Herlev har samlet beboerne fra de tiårige til de hundredårige.

Hans Engell har til bogen desuden interviewet en række nøglepersoner med tilknytning til eller særlig indsigt i almene boliger

Du kan rekvirere bogen hos AlmenNet så længe lager haves.


Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Randi Pedersen

Mail:

rap@kbs.dk

Projektejer

Boligtype

Opførelsesår

2012