Nyttebede i Hastrupparken

Nyttebede i Hastrupparken

Med projektet har beboere og bestyrelse i Hastrupparken i Køge realiseret ønsket om at skabe nyttebede til gavn for fællesskabet og det sociale liv i boligområdet. Formålet er at styrke sammenholdet og samarbejdet blandt beboerne og give et bidrag til Hastrupparkens image som et grønt og sundt boligområde.

I perioden 2011-2016 samarbejdede Realdania og AlmenNet om kampagnen Det Gode Boligliv, der har støttet projekter, som udvikler og fornyer almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv. Derved støtter kampagnen op om flere af de centrale emner i Sociale Renoveringer. De projekter, som kampagnen har støttet, vil kunne fungere som inspiration og gode eksempler på, hvordan fælles faciliteter kan se ud og bruges - både i den almene sektor og i andre boligområder.

Projektet indeholder etablering af 13 kasser til nyttebede, som hver især ”ejes” af aktive beboere. To af nyttebedene er givet til bebyggelsens børn mellem 8 - 13 år, som passer og vedligeholder bedene i samarbejde med Køge Boligselskabs aktivitetsmedarbejder. Antallet af nyttebede i Hastrupparken er efterfølgende blevet udvidet til det dobbelte, så der i dag er i alt 26 bede til glæde for afdelingens beboere.

Udover etablering af nyttebedene er der anskaffet et redskabsskur til opbevaring af redskaber og udstyr, og en kompostbeholder sikrer, at haveaffaldet kan genbruges som gødning året efter. To vandopsamlingsbeholdere sørger for, at størstedelen af vandingen kommer fra regnvand.

Kasserne til bedene er bygget af langtidsholdbart lærketræ, og er sammen med redskabsskuret er bygget og sat op af unge fra et beskæftigelsesprojekt under Køge Kommune. En naturvejleder fra Det Grønne Hus, Køge Kommune, har desuden vejledt beboerne i forhold til dyrkning og vedligeholdelse af nyttebedene.

Nyttebede i Hastrupparken ligger i øvrigt i forlængelse af mad- og økologiprojektet ”Hastrupparken ser grønt!”, som sætter fokus på sundhed, bæredygtighed og mangfoldighed i boligområdet.

Download projektbeskrivelsen her

“Fælleshaver kan være et fællesprojekt, der skaber fællesskab på tværs af alder og etnicitet”
Sociale renoveringer, s. 60

Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Randi Pedersen

Mail:

rap@kbs.dk

Projektejer

Boligtype

Opførelsesår

2012