Over sø og land i Helsingør

Over sø og land

Dette projekt er realiseret under kampagnen Det gode boligliv, som har bidraget med nyskabende projekter fra beboere, ildsjæle, beboergrupper og boligafdelinger, der gennem fysiske tiltag viser veje for, hvordan man i almene boligområder kan skabe moderne fælles faciliteter og attraktive rammer om et godt boligliv.​

Et lukket naturområde i Helsingør er blevet åbnet op med nye stiforbindelser til omgivelserne og terrasse til ophold ved søbredden.

I perioden 2011-2016 samarbejdede Realdania og AlmenNet om kampagnen Det Gode Boligliv, der har støttet projekter, som udvikler og fornyer almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv. Derved støtter kampagnen op om flere af de centrale emner i Sociale Renoveringer. De projekter, som kampagnen har støttet, vil kunne fungere som inspiration og gode eksempler på, hvordan fælles faciliteter kan se ud og bruges - både i den almene sektor og i andre boligområder.

Idéen bag projektet var at omdanne et tæt bevokset og utilgængeligt søområde til et opholdssted og åbne det for de omgivende boligområder med blandt andet en natursti rundt om søen og en træterrasse på det skrånende terræn ned mod søen.

Projektet blev gennemført med stor lokal frivillig arbejdskraft med bidrag fra både beboere og rådgivere. Omkringliggende villaejere blev også involveret i en dialog om træfældning. De opskårne stammer og træflisen blev afhentet af naboer og anvendt i lokale haver og fællesarealer. Områdets tætte krat og bevoksning er ryddet af et hold bestående af seks unge fra nabobebyggelsens lommepengeprojekt. Nyplantning af bede med rhododendron og etablering af naturlege- og bålplads er udført af beboere i samarbejde med entreprenøren.

Arbejdet blev organiseret og ledt af bebyggelsens sociale vicevært, og det gav i løbet af de to måneder, arbejdet varede, en god kontakt mellem boligafdelingerne, som tidligere ikke har haft megen kontakt.

Lys på terrassen og stien gør området mere brugbart for beboerne, der anvender terrassen til forskellige fællesarrangementer, som bl.a. udendørs lysfest i december måned og som et mere uformelt mødested året rundt. Belysning på stien har også gjort den nye søsti brugbar både for hundeluftere og som smutvej mellem boligbebyggelserne, daginstitutionen, indkøbsfaciliteter og offentlig transport.

Efter projektet er søen blevet et integreret element i fællesarealet og bruges af børn, unge, voksne og ældre både fra Lerbakken og de omkringliggende boligområder. Der er opnået gode adgangsforhold for dårligt gående i form af gelænder ved trappen, en flisebelagt sti over græsset til terrassen og mange bænke rundt om søen, der opfordrer til ophold og uformelle møder blandt de lokale.

Download projektbeskrivelsen her

 

“Udearelaer, der giver plads til varierede aktiviteter, bliver brugt oftere og af flere”
Sociale renoveringe s. 47

Det Gode Boligliv

Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich

Små greb kan have stor effekt. Og små greb udspringer oftest af beboernes egne ideer.

Denne tese besluttede Fonden Realdania at investere i at efterprøve, om teorien holder i. Man ville under kampagnenavnet ”Det gode boligliv” over en årrække støtte de bedste ideer, der kom fra beboerne i den almene boligsektor. Lokale ildsjæle søgte støtte til over 200 ideer. I alt fik 71 ”vilde ideer” støtte, og Realdania udgav sammen med BL – Danmarks Almene Boliger i 2015 en bog, hvor man lod Hans Engell, der udover at være eks-toppolitiker også er journalist, besøge en række af projekterne, for at opleve det gode boligliv i praksis. Han var rundt i Danmark ledsaget af fotograf Kristine Kiilerich, der tog 20.000 fotos, der dannede grundlag for de 40 fotos, som er udvalgt til bogen.

En bog hvor man kan om, at herlighedsværdien for beboerne og andre ved en boligafdeling i Nørresundby er vokset med opførelsen af en badebro. Hvordan beboere har fået livsindhold og ikke mindst sundere liv, efter at de er blevet grøntsags-avlere i Urbanplanen i København. Og man kan lade sig inspirere af, hvordan en ny motionslegeplads i Herlev har samlet beboerne fra de tiårige til de hundredårige.

Hans Engell har til bogen desuden interviewet en række nøglepersoner med tilknytning til eller særlig indsigt i almene boliger

Du kan rekvirere bogen hos AlmenNet så længe lager haves.


Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Tine Djurhuus, Boligselskabet Nordkysten

Mail:

tdj@bdk.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

1.118.395 kr. (støttebeløb 500.000 kr.) inkl. moms

Boligtype

Opførelsesår

2012-2013