Projekt i gang - Bispehaven

LINK arkitektur

Social renovering af Bispehaven

Sociale renoveringer i Bispehaven tager udgangspunkt i en igangværende, omfattende tryghedsindsats af hele afdelingen, hvor Østjysk Bolig har som mål at øge trygheden og tilliden blandt beboerne i området.

En undersøgelse har vist, at der blandt 2300 beboere fordelt over de 881 boliger, der originalt blev bygget i 1969-73, kun er 56,7% der føler sig trygge – og det har man besluttet, at der må gøres noget ved.

”I Bispehaven er vi i gang med en stor tryghedsrenovering. Vi er altså i forvejen opmærksomme på, at man godt kan ændre en afdeling fysisk og opnå et socialt resultat – nemlig en øget tryghedsfølelse. Derfor er vi også glade for at kunne samarbejde med BL, Landsbyggefonden og Realdania om også at få ensomhedsproblematikken med i vores renovering. Vi har en del ensomme beboere i Bispehaven, og det vil vi meget gerne være med til at ændre på,” fortæller Allan Søstrøm, direktør i Østjysk Bolig. 

 

De fysiske greb, der tages i brug, tæller bl.a. etablering af et differentieret udvalg af karnapper, altaner og vinduer, såvel som nye indgange. Disse skal skabe rammerne for, at beboerne kan være en del af et fællesskab uden at bevæge sig ud af boligen. Desuden vil boligkvaliteten blive øget markant gennem lysindfald og nye indretningsmuligheder. De mørke betonkældere vil blive revet ned, de store jordvolde fjernes, og stier og veje i området skal lægges om, så beboerne i højere grad ønsker at færdes i området, både alene og fælles.

Der er også et stærkt ønske om at involvere beboerne i projektet; både i forhold til kommunikation om renoveringen, men også i forhold til udvikling af nye fællesskaber. Her har man allerede etableret flere muligheder for nye sociale knytninger på tværs af afdelingen; f.eks. etableringer af hobby- og sportsklubber, haveforeninger, beboerambassadører og brug af fælleshuset til et hav af diverse aktiviteter. Undervejs opfordres der også til at skabe ejerskabs-event, så som indvielse af fælleshus, havefest i den grønne kile, navnekonkurrence til de nye fællesområder og pop-up workshops, hvor beboerne kan involvere sig med afsæt i områdets nye funktioner.

Vi vil følge den sociale renovering i Bispehaven og dele erfaringerne fra den igangværende renovering. Du kan også læse mere om projektet på Tryghed I Bispehaven.

Her kan du se videoen om den store tryghedsrenovering.


Fakta

Status

I gang

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

250 mio. kr

Boligafdelinger

Østjysk Bolig, afdeling 6 Bispehaven

Boligtype

Antal lejemål

870

Opførelsesår

1969-1973