Projekt i gang - Kalundborg

Kullegaard Arkitekter

Social renovering afd. 8, 9 og 14

Hos FOB afd. 8, 9 og 14 i Kalundborg ønsker de med sociale renoveringer at skabe en større mangfoldighed i beboersammensætningen. Det sker bl.a. ved en reduktion i antallet af boliger samt en større variation i boligtyper. De 3 afdelinger er i gang med en gennemgribende renovering af samtlige boliger, som bliver tilgængelige og får nye altaner. 

Derudover opføres et nyt fælleshus med tilhørende, grøn aktivitetsplads og der etableres nye stiforløb, som skal styrke forbindelserne i området.  

”Vi er glade for at kunne indgå i dette partnerskab om at bekæmpe ensomhed. Vi har nok indtil nu primært haft fokus på opdatering af vore bygninger, bedre bokvalitet for vore beboere og flere gennemrenoverede boliger med store altaner og elevator. Med dette nye fokus på at skabe spontane mødesteder i bebyggelsen og dermed styrke fællesskabsfølelsen blandt beboerne, får vi en ekstra dimension i omdannelsen af vores boligområde. Boligforeningen opstod i 1919 for at opføre arbejderboliger til overkommelige huslejer og kampen mod ensomhed – gennem styrkelse af fællesskabet – er i tråd med vores oprindelige formål,” fortæller Vivi Stæhr, formand for FOB Kalundborg.

Vi vil følge den sociale renovering i afdelingerne og dele erfaringerne fra den igangværende renovering.

 


Fakta

Status

I gang

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

183 mio. kr.

Boligafdelinger

FOB Kalundborg, afd. 8, 9 og 14

Boligtype

Antal lejemål

432

Opførelsesår

1939- 1975