Projekt i gang - Vojens

Social renovering i Vojens

I Vojens arbejder Boligselskabet af 1943 bl.a. på at skabe et bedre naboskab blandt beboerne i afdeling 6, 7 og 8. Afdelingerne består af 2- og 3-etagers bygninger. Blandt de sociale renoveringer der er planlagt er et fælleslokale som også inkluderer praktiske funktioner, et loop-formet stiforløb med opholds- og aktivitetsområder samt nye indgangspartier, som opfordrer til ophold hvor der også er områder, som beboerne selv kan indrette og skabe egen identitet omkring.

”Vi blev enormt glade for at blive udvalgt til at deltage i samarbejdet om projekt sociale renoveringer. Jeg bor i afdelingen og kan se, at her er der virkelig noget at arbejde med. Jeg ved selvsagt ikke, hvordan det står til med alle beboerne, og hvordan de trives og har det. For mit eget vedkommende, så lider jeg af angst, så jeg kan godt sætte mig ind i, hvordan det er med ensomheden. Det er ikke altid lige nemt at komme ud og være social. Mit ønske, på beboernes vegne, er, at vi får udviklet området, så det indbyder til at blive brugt til forskellige aktiviteter. Idéerne er der, de skal bare udvikles, og gerne med beboerinddragelse, da det jo er dem og deres trivsel, det handler om," fortæller Karina Hansen, bestyrelsesmedlem og beboer, Boligselskabet af 1943.

 

Forarbejde

Den grundlæggende idé bag den sociale renovering i Vojens har været, at elementerne skal tage udgangspunkt i beboernes daglige liv, behov og udfordringer. En af tingene, man særligt har valgt at lægge vægt på, har været en stærk og grundlæggende beboerinddragelse, der skal være med at øge beboernes ejerskab til de nye elementer. I forbindelse med udviklingsfasen har man derfor gennemgået et kort procesforløb i samarbejde med beboerne, hvor man har diskuteret mulighederne for et forbedret naboskab. Ud fra dette har man bl.a. valgt at sætte fokus på at skabe en god ”hilsekultur” i afdelingen. Dette er med til at skabe øget tryghed, som med tiden kan udvikle sig til smalltalk og, i nogle tilfælde, venskab.

Beboerne i de tre afdelinger har fremhævet tre udfordringer for at skabe en bedre hilsekultur: der er ingen samlingspladser, gårdhaverne er for store og kedelige, og opgangene er for mørke, kedelige og har desuden dårlig akustik. Fra beboernes side er der derudover et ønske om, at de gerne vil i gang med socialt fremmende projekter her og nu – de ønsker ikke at vente de tre år, til at renoveringen er fuldført.

Med konkret udgangspunkt i de tre problemstillinger, er der udarbejdet tre elementer, der skal være socialt fremmende:

  • Et fælleslokale der kan bruges før, under og efter den planlagte renovering
  • Et loopformet stiforløb med små mødesteder i gårdhaverne, som også er forbundet med lokalområdet
  • En forbedring af alle opgange og indgangspartier, der sigter mod en bedre hilsekultur

Fælleslokale her og nu

Fælleslokalet er det eneste element, der kan påbegyndes tidligt i renoveringsprocessen. Det er essentielt for fællesskabet, at beboerne har et sted at samles, mens afdelingen bliver renoveret. Dette sted kan bl.a. bruges til at afholde sociale arrangementer eller udveksle oplevelser fra renoveringsprojektet. Netop smalltalk om netop renoveringen er en god måde at komme tættere på naboer, som man ikke i forvejen kender så godt.


Foto: Boligselskabet af 1943 og Rambøll

Dette element vil blive realiseret i flere etaper: i første etape skabes der et midlertidigt lokale med køkken og spisebord, hvor naboerne an samles. Lokalet kan placeres i viceværternes lokale, som snart står ledige, eller i garagerne. I denne etape kan beboerne hjælpe med at indrette og ombygge det midlertidige lokale; efterfølgende kan de være med til at vælge fælleslokalets funktion og udseende.

På sigt kan fælleslokalet blive renoveret permanent og vokse til et socialt sted, som ligeledes rummer en praktisk funktion, f.eks. et dertilhørende fællesvaskeri, cykelværksted eller affaldssortering, alt efter beboerne behov og ønsker.

Loopformet stiforløb

Det andet element i planen er det loopformede stiforløb gennem afdelingen. I formen af et ottetal vil stien forbinde de to store gårdhaver vie en tunnel i bebyggelsen. Langs stien er der mulighed for at etablere en række forskellige opholdsområder som f.eks. siddeområder med grill, bænke, legeelementer og interaktiv belysning.

I forbindelse med stien omlægges de nuværende store, åbne gårdhaver til mindre, hyggeligere rum med mulighed for ophold for både små og store grupper.


Foto: Boligselskabet af 1943 og Rambøll

Idéen med stien er ikke kun at skabe nem adgang fra den ene have til den anden, men også at skabe bedre forbindelser i afdelingen såvel som i lokalområdet. Stien vil derfor både understøtte hilsekulturen i afdelingen, såvel som være et element, der kan bidrage til at skabe positiv forandring i hele området. På den måde kan stiforløbet altså forbinde to af kategorierne kendt fra publikationen Sociale Renoveringer: fælles arealer og forbindelse med omgivelserne.

Dette element kan realiseres i forbindelse med den planlagte omdannelse af udearealerne og være klar til brug, når renoveringen er afsluttet efter cirka 2 ½ år.

Opgang og indgangspartier

Det tredje element kombinerer kategorierne adgangszonen som møderum og fælles kantzoner, i det at det binder trapperum og indgangsparti sammen. Idéen bag dette element er at forstærke den hjemlige følelse, sænke tempoet og skabe en særlig identitet i ankomstområdet. En bænk ved indgangspartiet skaber mulighed for, at beboerne kan snakke sammen på vej ind i trapperummet; et vægtapet kan hjælpe med at skabe en særlig identitet i hvert enkelt trapperum.


Foto: Boligselskabet af 1943 og Rambøll

I forbindelse med dette element foreslås det, at beboerne udvikler et såkaldt Do It Yourself-område: et område, både fælles såvel som privat, hvor beboerne selv vælger den indretning, de har lyst til, og dermed får mulighed for at præge deres omgivelser. Det fælles vil placeres ved indgangspartiet, mens det private kan skabes foran boligens hoveddør af den pågældende beboer. Indendørs kan det helt konkret være væg-billeder i trapperummene, nye farver på væggene og belysning, mens det udendørs kunne inkludere bl.a. bænke og planter.

Dette element kan realiseres i forbindelse med den planlagte renovering af trapperummene og være klar til brug, når renoveringen er afsluttet.

Planlægning

I november 2016 blev helhedsplanen for projektet omkring boligrenoveringen af de tre afdelinger godkendt på et beboermøde; i dette blev pilorprojektet om Sociale Renoveringer indtænkt med de tre centrale tiltag - en stig gennem bebyggelsen, et fælleshus og optimering af indgangspartier samt trapperum.

I marts 2019 kom så myndighedsgodkendelsen fra Haderslev Kommune og Landsbyggefonden. Det første spadestik i projektet tages officielt den 25. april 2019, overværet af politikere, samarbejdspartnere og beboere. 

Vi vil følge den sociale renovering i Vojens og dele erfaringerne fra den igangværende renovering.


Fakta

Status

I gang

Kontakt

Lisa Nielsen, forretningsfører, Boligselskabet af 1943

Mail:

ln@b43.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

125,4 mio. kr.

Boligafdelinger

Boligselskabet af 1943, afd. 6, 7 og 8

Boligtype

Antal lejemål

104

Opførelsesår

1958-1961-1967