SKELAGERGÅRDENE

Foto: Rambøll Arkitektur og Byudvikling

CASE: Skelagergårdene

Skelagergårdene er en boligafdeling i Hasseris Boligselskab fra 1974. Afdelingen består af 393 lejemål.

Afdelingen ligger i udkanten af Hasseris i det sydøstlige Aalborg og består af seks boligklynger af fire blokke med en fælles gård i midten. Hver blok har tre etager. Bygningerne er kendetegnet ved deres hvide farve på facaden samt altaner og terrasser på begge sider af bygningen. Afdelingen ligger på en skråning, og mellem gårdene er der grønne arealer med græsplæner, stier og beplantning. Afdelingen blev renoveret i perioden 2008–2009.

​Skelagergårdene er valgt som case, fordi afdelingen har fokus på at tiltrække ældre beboere.

Foto: Rambøll Arkitektur og Byudvikling
Foto: Rambøll Arkitektur og Byudvikling
Foto: Rambøll Arkitektur og Byudvikling
Foto: Rambøll Arkitektur og Byudvikling

Sociale elementer i boligen

Skelagergårdene har blandt andet været god til at tiltrække ældre beboere, og det er planen at blive ved med dette. Bl.a. er der ved renoveringen blevet etableret flere tilgængelige boliger, hvilket har øget trivslen blandt mange af de ældre beboere, der har problemer med dette. Desuden er der mulighed for at tilpasse sin bolig eller flytte internt til en passende bolig, når særlige behov opstår.


Foto: Rambøll

Beboerne i afdelingen har rig mulighed for at have venner og familie på overnatning; flere beboere har både gæsteværelse og et ekstraværelse, der f.eks. kan indrettes til kontor. Derudover har Skelagergårdene også en fælles gæstelejlighed, som beboerne kan leje. Dette fremhæver mange beboere som en styrke, der forsat giver dem mulighed for at have overnattende gæster, selvom de er flyttet til en mindre bolig. Dette ses også i, at gæstelejligheden er ganske populær og ofte udlejes.

“Muligheder for overnattende gæster understøtter de nære, sociale relationer”
Sociale renoveringer, s. 25

Boligens kantzoner

I afdelingen er der altaner på begge sider af byggeriet. Nogle beboere ”vælger side”, så at sige, og anvender en altan fortrinsvist til opbevaring. Stuelejlighederne har overdækkede terrasser på gårdsiden. Beboerne fortæller, at de sidder på terrasserne, når de godt vil være sociale. Fra terrasserne kan de se gården og stierne, og de kan iagttage livet mellem husene.

Her opstår der tit spontane samtaler mellem beboerne - hen over værnet ved terrassen. På den måde får beboerne skabt deres egne sociale spilleregler, således at ophold på terrassen og den gårdvendte altan signalerer, at man ønsker at være social. Dette kan føles afslappende for beboerne, at man selv kan vælge, hvornår man ønsker at interagere, og hvornår man hellere blot vil observere.


Foto: Rambøll

“Altaner og vinduer kan skabe en forlængelse af den private stemning ud i fællesarealerne, hvilket øger trygheden”
Sociale renoveringer, s. 35

Fælles arealer - og gårdlaug

Skelagergårdene består af seks boligklynger hver med en gård i midten. Alle gårde er indrettet til ophold med bænke, legepladser, osv. Alligevel oplever beboerne, at de forskellige gårde har vidt forskellige indtryk, når det kommer til det sociale. Dette skyldes blandt andet de varierende beboersammensætninger og hilsekulturer, der eksisterer. En anden ting, der påvirker det sociale, er gårdlaugene.

Hver gård har et gårdlaug, der står for driften af f.eks. plantekasser. Det giver beboerne mulighed for at mødes om fælles aktiviteter - hvilket, når det virker, er et skud vitaminer til fællesskabet. Gårdlaugene har også mulighed for at bestemme indretningen af fællesarealerne.

Beboerne har her erfaret, at når gårdlaugene først rigtig bliver skubbet i gang, resulterer det i et stærkt socialt sammenhold. I samme tråd har afdelingen en såkaldt ”Haveby”, der minder om en kolonihaveforening, med små private haver, som beboerne kan leje. Der er desuden en fælleshave, der ofte lejes ud til familiefester.

Desuden er der i kældrene indrettet både værksted og mødested – af beboerne selv. Dette giver naturligvis en høj fornemmelse af ejerskab, og beboerne går aktivt sammen for at bibeholde og starte egne initiativer.


Foto: Rambøll

“Praktiske fællesfunktioner skaber flere sociale netværk på kryds og tværs af beboerne”
Sociale renoveringer, s. 47

Forbindelse til omgivelserne: Fælleshuse

Det er nemt at tilgå afdelingen via offentlig trafik; der går to busser fra Aalborg centrum ud til Skelagergårdene samt afdelingens naboer – en offentlig park og et plejehjem. Parken, Multiparken, er et udendørs aktivitetsrum etableret i samarbejde med lokale børn. Multihuset, der er et fælleshus, fungerer som en slags tilslutningsenhed mellem den kommunale park og det almene boligområde.

Placeringen af disse giver selv ældre, der ikke har mulighed for at bevæge sig særlig langt, mulighed for at deltage i kommunale aktiviteter. Det medfører også, at udefrakommende ofte finder vej gennem Skelagergårdene, hvilket skaber en anden slags liv.


Foto: Rambøll

“Nemme forbindelser til lokalområdet er vigtige for en velfungerende hverdag”
Sociale renoveringer, s. 62

Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Projektstart og slut

01. jan 2008 - 01. jan 2010

Projektejer

Boligtype

Antal lejemål

393

Opførelsesår

1970-1974