Udeliv i Stenbjergparken

Udeliv i Stenbjergparken

De voksne beboere i Stenbjergparken har fået udesteder, der fremmer og understøtter det formelle og uformelle møde beboerne imellem.

I perioden 2011-2016 samarbejdede Realdania og AlmenNet om kampagnen Det Gode Boligliv, der har støttet projekter, som udvikler og fornyer almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv. Derved støtter kampagnen op om flere af de centrale emner i Sociale Renoveringer. De projekter, som kampagnen har støttet, vil kunne fungere som inspiration og gode eksempler på, hvordan fælles faciliteter kan se ud og bruges - både i den almene sektor og i andre boligområder.

De nye udearealer i Stenbjergparken har fokus på at skabe et parkinspireret område, som kan tiltrække den voksne beboergruppe og skabe et sted, der kan fremme, favne og inkludere lokalområdets mangfoldighed. Stedet giver plads til både organiserede aktiviteter såsom fællesspisning og koncerter til såvel mere uformelt samvær, hvor man kan mødes til en snak med sine naboer.

Projektet har baggrund i et ønske blandt beboerne om at skabe et rekreativt område med plads til voksensamvær på hyggeniveau med plads til også mindre arrangementer, som er med til at skabe et større socialt fællesskab. Et sted hvor de voksne beboere kan mødes på tværs af aldersgrupper, etnicitet og interesser. Det nye mødested skal være med til at øge kendskabet til hinanden og skabe et godt naboskab, bl.a. så konflikter kan minimeres. En af aktiviteterne er etablering af en beboergruppe, "Det Grønne team", der beskæftiger sig med nyttehaver og andre grønne initiativer, der understøtter projektet. På den måde er beboerne med til at udvikle og fastholde boligområdets grønne karakter.

De rekreative opholdssteder for voksne beboere er opgraderet med grønne mødesteder, der giver rum til fællesskab og socialt samvær. Det nye centralt placerede samlingssted omfatter ny beplantning, nye belægninger og tre overdækkede spise- opholdssteder med pizzaovn, grillsted og borde/bænkesæt. Samlingsstedet er forsynet med en vandpost, der kan anvendes til madlavning, og som også gør dyrkning i højbedene lettere. Der er adgang til strøm til afholdelse af aktiviteter, hvor der kan være brug for et lydanlæg eller belysning.

Området rummer også nye legepladser til mindre og større børn. En multibane/boldbur er indpasset i det store græsareal, hvor der også er en fodboldbane. Dette giver mulighed for visuel kontakt mellem områdets brugere.

Der er lagt vægt på at få en flot beplantning, der binder området sammen og giver forbipasserende lyst til at stoppe op og nyde duft og farvepragt. Pergolager med klatreplanter og overdækkede siddeområder fungerer som brugbare opholdssteder og som det daglige mødested, også når vejret ikke er det bedste.

Download projektbeskrivelsen her

“Udearealer, der giver plads til varierede aktiviteter, bliver brugt oftere og af flere”
Sociale renovinger s. 47