Udeliv i Stenbjergparken

Udeliv i Stenbjergparken

Dette projekt er realiseret under kampagnen Det gode boligliv, som har bidraget med nyskabende projekter fra beboere, ildsjæle, beboergrupper og boligafdelinger, der gennem fysiske tiltag viser veje for, hvordan man i almene boligområder kan skabe moderne fælles faciliteter og attraktive rammer om et godt boligliv.​

De voksne beboere i Stenbjergparken har fået udesteder, der fremmer og understøtter det formelle og uformelle møde beboerne imellem.

I perioden 2011-2016 samarbejdede Realdania og AlmenNet om kampagnen Det Gode Boligliv, der har støttet projekter, som udvikler og fornyer almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv. Derved støtter kampagnen op om flere af de centrale emner i Sociale Renoveringer. De projekter, som kampagnen har støttet, vil kunne fungere som inspiration og gode eksempler på, hvordan fælles faciliteter kan se ud og bruges - både i den almene sektor og i andre boligområder.

De nye udearealer i Stenbjergparken har fokus på at skabe et parkinspireret område, som kan tiltrække den voksne beboergruppe og skabe et sted, der kan fremme, favne og inkludere lokalområdets mangfoldighed. Stedet giver plads til både organiserede aktiviteter såsom fællesspisning og koncerter til såvel mere uformelt samvær, hvor man kan mødes til en snak med sine naboer.

Projektet har baggrund i et ønske blandt beboerne om at skabe et rekreativt område med plads til voksensamvær på hyggeniveau med plads til også mindre arrangementer, som er med til at skabe et større socialt fællesskab. Et sted hvor de voksne beboere kan mødes på tværs af aldersgrupper, etnicitet og interesser. Det nye mødested skal være med til at øge kendskabet til hinanden og skabe et godt naboskab, bl.a. så konflikter kan minimeres. En af aktiviteterne er etablering af en beboergruppe, "Det Grønne team", der beskæftiger sig med nyttehaver og andre grønne initiativer, der understøtter projektet. På den måde er beboerne med til at udvikle og fastholde boligområdets grønne karakter.

De rekreative opholdssteder for voksne beboere er opgraderet med grønne mødesteder, der giver rum til fællesskab og socialt samvær. Det nye centralt placerede samlingssted omfatter ny beplantning, nye belægninger og tre overdækkede spise- opholdssteder med pizzaovn, grillsted og borde/bænkesæt. Samlingsstedet er forsynet med en vandpost, der kan anvendes til madlavning, og som også gør dyrkning i højbedene lettere. Der er adgang til strøm til afholdelse af aktiviteter, hvor der kan være brug for et lydanlæg eller belysning.

Området rummer også nye legepladser til mindre og større børn. En multibane/boldbur er indpasset i det store græsareal, hvor der også er en fodboldbane. Dette giver mulighed for visuel kontakt mellem områdets brugere.

Der er lagt vægt på at få en flot beplantning, der binder området sammen og giver forbipasserende lyst til at stoppe op og nyde duft og farvepragt. Pergolager med klatreplanter og overdækkede siddeområder fungerer som brugbare opholdssteder og som det daglige mødested, også når vejret ikke er det bedste.

Download projektbeskrivelsen her

“Udearealer, der giver plads til varierede aktiviteter, bliver brugt oftere og af flere”
Sociale renovinger s. 47

Det Gode Boligliv

Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich
Foto: Kristine Kiilerich

Små greb kan have stor effekt. Og små greb udspringer oftest af beboernes egne ideer.

Denne tese besluttede Fonden Realdania at investere i at efterprøve, om teorien holder i. Man ville under kampagnenavnet ”Det gode boligliv” over en årrække støtte de bedste ideer, der kom fra beboerne i den almene boligsektor. Lokale ildsjæle søgte støtte til over 200 ideer. I alt fik 71 ”vilde ideer” støtte, og Realdania udgav sammen med BL – Danmarks Almene Boliger i 2015 en bog, hvor man lod Hans Engell, der udover at være eks-toppolitiker også er journalist, besøge en række af projekterne, for at opleve det gode boligliv i praksis. Han var rundt i Danmark ledsaget af fotograf Kristine Kiilerich, der tog 20.000 fotos, der dannede grundlag for de 40 fotos, som er udvalgt til bogen.

En bog hvor man kan om, at herlighedsværdien for beboerne og andre ved en boligafdeling i Nørresundby er vokset med opførelsen af en badebro. Hvordan beboere har fået livsindhold og ikke mindst sundere liv, efter at de er blevet grøntsags-avlere i Urbanplanen i København. Og man kan lade sig inspirere af, hvordan en ny motionslegeplads i Herlev har samlet beboerne fra de tiårige til de hundredårige.

Hans Engell har til bogen desuden interviewet en række nøglepersoner med tilknytning til eller særlig indsigt i almene boliger

Du kan rekvirere bogen hos AlmenNet så længe lager haves.


Fakta

Status

Afsluttet

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

488.300 kr. inkl. moms

Boligtype

Opførelsesår

2015