Urbanplanten på Amager

Foto: Kristine Kiilerich

Urbanplanten

I 2050 forventes det, at 80% af jordens befolkning vil bo i storbyer, og derfor er det vigtigt, at der også kan produceres mad lokalt i byerne - og ikke kun på landet uden for byerne.

I perioden 2011-2016 samarbejdede Realdania og AlmenNet om kampagnen Det Gode Boligliv, der har støttet projekter, som udvikler og fornyer almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv. Derved støtter kampagnen op om flere af de centrale emner i Sociale Renoveringer. De projekter, som kampagnen har støttet, vil kunne fungere som inspiration og gode eksempler på, hvordan fælles faciliteter kan se ud og bruges - både i den almene sektor og i andre boligområder.


(Foto: Kristine Kiilerich)

Dette projekts formål var at skabe et innovativt, kreativt eksperimentarium for urbant landbrug, hvor børn, unge og deres forældre involveres direkte og aktivt i udvikling og drift af forskellige tiltag, der fremmer byens bæredygtighed. På to bemandede legepladser, Bondegården og Byggeren, i Remiseparken i Urbanplanen på Amager, har lokale beboere og professionelle aktører skabt et miljøvenligt demonstrationscentrum for bylandbrug.

Der er skabt i alt 12 bæredygtige bylandbrugsaktiviteter af og for lokalområdets beboere og for byens borgere i øvrigt. Der er eksperimenteret med højbede, nye dyrkningsformer og havetyper - f.eks. skovhaver - alt sammen så det bliver så grønt som muligt. Projektet indeholder mange konkrete og relevante bud på, hvordan man i en bymæssig sammenhæng kan dyrke sine egne grøntsager, frugter og bær, lave kompost, genanvende regnvand og øge biodiversiteten - alt sammen på en bæredygtig måde i nærmiljøet.


(Foto: Kristine Kiilerich)

Alle aktiviteterne indgår i et naturligt, urbant økosystem, hvor alle ressourcer udnyttes uden at gå til spilde; dvs. at regnvand opsamles og bruges til at vande jorden, jorden tilplantes med frugt og grønt, som til sidst spises af beboerne eller ender som foder til de dyr, som bor på dyrelegepladsen Bondegården. Der er udarbejdet en rute med start fra bebyggelsens bondegård, som man kan følge, når man skal rundt til alle dyrkningsstederne.

Kampagnen DET GODE BOLIGLIV har givet støtte til etablering af højbede, udendørs stenovn, grønt tag på container, insekthabitat og et drivhus samt bidraget til undervisningsforløb i madlavning.

Download projektbeskrivelsen her

 

“Fælleshaver kan være et fællesprojekt, der skaber fællesskab på tværs af alder og etnicitet”
Sociale renoveringer s. 60

Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Pernille Mahon Hansen, 3B

Mail:

pmh@3b.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

458.250 kr. inkl. moms

Projektdeltagere

Urbanplanens 5 afdelingsbestyrelser, Støtteforeningen Byggeren og Bondegårdens Venner, Urbanplanens bemandede legeplads, Remiseparkens legepladser: Byggeren og Bondegården og Københavns Madhus

Boligtype

Opførelsesår

2011 - 2013