VA 4 RÆKKE I ALBERTSLUND

Foto: Allan Kierulff

CASE: En social renovering af VA 4 Række

VA 4 Række er en boligafdeling i Albertslund Syd, administreret af BO-VEST. Afdelingen består af rækkehuse i to plan fra 1966 med 280 ens boliger på 106 m2 fordelt på 2-4 rum. Alle boliger har forhave, der er i forskellig størrelse alt efter boligens placering i kvarteret, samt en øst- eller vestvendt baghave. Mellem boligerne er der stier, der binder området sammen. Afdelingen blev renoveret i perioden 2013-2015. 

​VA 4 Række er valgt som case pga. afdelingens høje popularitet - også blandt ældre, på trods af, at der mangler tilgængelighed i boligerne.

Vinduer fra gulv til loft skaber bedre lys i boligen og udkig til stier og baghaver. Foto: Rambøll
Udearealer smelter sammen med boligens kantzone, hvilket skaber liv i afdelingen. Foto: Allan Kierulff
Niveaufri adgang til baghaven. Foto: Rambøll
Åbne baghaver har skabt et lys og rart sted at være, hvor naboskabet samtidig er blevet styrket.

Sociale elementer i boligen

I VA 4 Række er der skabt lysere lejligheder med større vinduespartier - både mod haven og fælles stier – der giver beboerne en følelse af større åbenhed.

Alle boligerne har niveaufri adgang til fælles åbne baghaver. Samtidig skaber de åbne baghaver en bedre mulighed for at tale sammen over hækken såvel som med forbipasserende, hvilket styrker fællesskabet i afdelingen.


Foto: Rambøll

En problematik, der dog har givet anledning til hovedbrud, er manglen på tilgængelighed i boligerne. Boligerne i VA 4 Række er toetagers rækkehuse med trappe til førstesalen. Med renoveringen blev der etableret niveaufri adgang til boligen gennem haveindgangene, hvilket giver langt større mulighed for at ældre beboere (og gæster) med begrænset bevægelighed har adgang til stueetagen.

Agnes, der bor i afdelingen, kender ældre beboere, der kun benytter stueetagen til beboelse. Hun forestiller sig, at hun vil gøre det samme frem for at flytte, når hun bliver ældre og ikke kan komme op ad trappen til første sal.

I VA 4 Række er der ikke variation i boligtyperne, og de gangbesværede beboere må derfor indrette deres stueetage, så den opfylder de daglige behov. Men måske kan første sal bruges til overnattende gæster; boligerne er nemlig så store, at der er plads til at indrette gæsteværelser. Der er flere beboere, der har grebet denne mulighed og har indrettet plads til at især børnebørn kan komme på besøg, også over længere tid som f.eks. i sommerferien.

“Tilgængelighed og universal-design handler om, at boligens planløsning og adgangen til boligen giver værdi, uanset hvem du er”
Sociale renoveringer, s. 26

Boligens kantzoner

Boligens facade er åbnet op, hvilket skaber mere lys i lejligheden og mere tryghed i udearealerne. Der er desuden etableret vinduer på førstesalen, hvor der førhen ikke var nogen visuel kontakt. Dette åbner boligerne op særligt mod baghaven og bagstierne, hvilket desuden øger sikkerheden i området.


Foto: Rambøll

VA 4 Række byder på to typer kantzoner i stueetagen; forhaver og baghaver. Forhaverne er særligt med til at skabe god forbindelse mellem bolig og fælles arealer. Hækkene er nemlig reguleret til en højde på 120 cm, og dette skaber en større grad af gennemgående åbenhed i området. Det styrkes af, at man har valgt at nedrive de høje plankeværker i baghaverne. Beboerne kan nu se, hvem der går forbi på stierne – og slå en samtale op, når bekendte kommer forbi.

Dette har skabt en ny, social dimension i haverne med uformelle møder mellem naboer. Det er både til glæde for fællesskabet og beboernes tryghedsfølelse.

“Åbne facader giver mulighed for passivt fællesskab og skaber derfor tryghed både i bolig og i udearealer”
Sociale renoveringer, s. 36

Fælles arealer

Efter renoveringen er der flyttet flere børnefamilier til afdelingen, og det næste skridt for afdelingen er nu at få skabt flere legepladser til de nye børn. De nuværende legepladser ligger i forlængelse af hinanden, hvilket har ledt til, at beboerne kalder dem ”legegader”. Legegaderne opleves derfor heller ikke som om, at de tilhører nogen særlig del af afdelingen – i stedet er de fælles for alle i området og gør, at børn, såvel som forældre, mødes på kryds og tværs.


50 års jubilæumsfest i VA 4 Række. Foto: Allan Kierulff

Dele af den sociale renovering er sket på beboerinitiativ, som f.eks. beboerhuset, der originalt var en nedlagt børnehave. Under renoveringen af resten af afdelingen blev beboerhuset et centralt samlingspunkt, hvor beboere kunne samles og mødes for at få information og udveksle erfaringer. Ifølge beboerne selv har beboerhuset været med til at understøtte fællesskabet, og i dag bruges det bl.a. til både fællesspisning, zumba og bestyrelsesaktiviteter.

Andre fællesfaciliteter tæller Genbrugsgården, der egentlig er afdelingens affaldssortering, der drives af en frivillig beboergruppe. Den har bl.a. givet mulighed for at etablere fællesskab mellem beboere med interesse i miljø og genbrug, og er i dag kendetegnet ved at være blevet til et slags mødested i afdelingen, hvor man kan mødes til en snak og blive opdateret på dagens nyheder.

“Når beboerne involveres, er det sociale liv endnu stærkere”
Sociale renoveringer, s. 48

Forbindelse til omgivelserne

Gode stiforbindelser i afdelingen gør det nemmere at komme rundt, men det er også essentielt for at skabe en højere grad af sikkerhed samt mulighed for beboerne at interagere med andre i området.

For en social boligafdeling er det altid vigtigt at overveje, hvordan man nemt kan komme rundt i afdelingen, og samtidig hvordan der er forbindelse til omkringliggende (offentlige) grønne arealer. Dette har VA 4 Række formået at gøre med bl.a. oprettelsen af en række gangstier.

Dette har givet klare resultater i afdelingen; området føles nu mere åbent og sikkert, hvilket har givet anledning til, at mange børnefamilier er flyttet til. Gangstierne muliggør møder mellem forskellige beboere, og især mellem beboere som ikke normalt ville interagere; her gør stierne det muligt for ældre og unge og børnefamilier at mødes på kryds og tværs.


Foto: Rambøll

“Gode opholdsmuligheder langs stier og kanter kan inspirere til møde og udveksling”
Sociale renoveringer, s. 62

Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Projektstart og slut

01. jan 2014 - 31. dec 2014

Projektejer

Boligtype

Antal lejemål

280

Opførelsesår

1963-1966