Kontakt

Foreningen AlmenNet

Studiestræde 50

1554 København V

Mette Margrethe Elf

Om indsatsen "Sociale Renoveringer"

Projektchef, Realdania

Mette er projektchef i Realdania og ansvarlig for kampagnen ”Sociale Renoveringer”. Kontakt Mette, hvis du har overordnede spørgsmål til kampagnen, har brug for et oplæg om sociale renoveringer, eller hvis du har spørgsmål til Realdanias filantropiske strategi og mål.

Sune S. Nielsen

Nye projekter og støttemuligheder

Byggeteknisk konsulent

Sune er sagsbehandler på renoveringsstøttesager i Landsbyggefonden og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag samt af de økonomiske rammer for den enkelte sag. Sune medvirker i fondens interne og eksterne projekter. Du er velkommen til at vende sagsrelaterede spørgsmål om sociale renoveringer med Sune herunder også om Landsbyggefondens eventuelle støttemuligheder.

Sara F. Garbul

Hjemmeside og idéer til cases

Studentermedhjælper, AlmenNet

Sara arbejder med kommunikationsopgaver i AlmenNets sekretariat. Kontakt Sara hvis du har en god case, hvor I har anvendt nogle af principperne bag ”Sociale Renoveringer” ved renovering af en boligafdeling, eller hvis I er i gang med et spændende projekt. Jeres erfaringer kan være guld værd for andre! Er du faldet over noget på hjemmesiden, eller er der noget, du ikke kan finde, så kontakt Sara.