Baggrund

Hvad vil det sige at lave en social renovering, og hvorfor bør vi have fokus på sociale renoveringer?

HVORFOR SKABE SOCIALE RENOVERINGER?

Ensomhed er et samfundsproblem, der rammer mennesker på tværs af aldersgrupper. Det er anslået, at ensomhed koster samfundet 7 milliarder kroner årligt. Ensomhed rammer ikke mindst den ældre befolkning, hvor 104.000 føler sig ensomme.

Den almene sektor er karakteriseret af, at  flere  bor  alene  og at gennemsnitsalderen er højere, hvis man sammenligner med den del af befolkningen, der bor i andre boligformer. Der er endnu ikke konkrete tal for omfanget af ensomhed i den almene sektor, men vi har en klar formodning om, at en væsentlig del af ensomhedsproblemstillingen også gælder mennesker, der bor i almene boliger.

Boformen kan afhjælpe følelsen af ensomhed – fx kan seniorbofællesskaber øge livskvaliteten markant blandt ældre. Det er oplagt at antage, at en klog udvikling og renovering af det almene boligmiljø derfor kan afhjælpe ensomhed.

BL - Danmarks Almene Boliger, Landsbyggefonden og Realdania har derfor indgået et samarbejde om at undersøge, hvordan man kan forebygge ensomhed med sociale tiltag i de mange renoveringer af de almene boligområder. Det handler om at fremme sociale renoveringer. En social renovering er en fysisk renovering, der tager ansvar for det kommende liv i afdelingen. Social renovering gør mere for en afdeling end blot tekniske tiltag, energioptimering og æstetiske opgraderinger.

I årene 2016-2020  er  der  efter  boligaftalen  fra  2014  afsat  ca. 14 mia. kr. til renovering  og  opdatering af bygningsmassen i den almene sektor. Værdigrundlaget i dagens renoveringer er typisk koblet sammen med energioptimering og forbedringer af tilgængeligheden i boligområdet. Der er dog et yderligere potentiale for at tænke den sociale sammenhængskraft bedre ind i traditionelle renoveringsprojekter og skabe en tredobbelt bundlinje, hvor renoveringen har fokus på både tilgængelighed og energioptimering samt styrkelse af sociale fællesskaber.

BL - Danmarks Almene Boliger, Landsbyggefonden og Realdania ønsker med projektet "sociale renoveringer" at få de gode erfaringer bragt frem i lyset - og komme med konkrete forslag til, hvordan renoveringer kan understøtte sociale relationer. Der er allerede gode eksempler, men der er også et stort potentiale for at prøve nye løsninger af. Når vi nu alligevel skal renovere – hvorfor så ikke få endnu mere ud af det?

Fra renovering til social renovering

En almen renoveringssag bunder som oftest i en række tekniske udfordringer, der skal afhjælpes, for at boligafdelingens drift kan hænge sammen, og for at boligerne fremover kan udlejes.

Renovering af en almen afdeling løses i et samarbejde mellem en boligorganisation, beboerne, administration, drift og rådgivere, og den tager udgangspunkt i en specifik kontekst: Et byggeri med en årrække på bagen, en række beboere, et lokalt miljø og det image, som bebyggelsen har indadtil og overfor omgivelserne.

En almen renoveringssag har i nogle tilfælde mulighed for at få økonomisk støtte igennem Landsbyggefonden (LBF) og kommunerne. I den forbindelse er der krav til, hvordan sagen skal gribes an. Der skal kigges på parametre udover det tekniske. Der skal kigges ud i fremtiden. Det skal sandsynliggøres, at den kommende renovering vil efterlade en bebyggelse, hvor folk vil bo og trives i mange år frem. I særlige tilfælde kan renoveringssagen gå hånd i hånd med andre indsatser for at forbedre trivsel og de sociale forhold omkring bebyggelsen og dens beboere. I andre tilfælde står de fysiske forbedringer alene.

​Der er ingen pulje, der direkte støtter forebyggelse af ensomhed eller særlige tiltag for de ældre. Der er derimod en række af de støttede tiltag, som kan virke henholdsvis forebyggende og understøttende, hvis man vil skabe en boligafdeling, der understøtter fællesskab.

Renovering er mulighedernes land

Dette inspirationskatalog handler om forebyggelsen af ensomhed, særligt hos de ældre gennem de fysiske tiltag i en renovering. Der er ingen støttepulje med fokus på ensomhed i Landsbyggefonden, og ensomheden er ikke en teknisk udfordring, som kan afhjælpes igennem udskiftning af en bygningsdel. Derimod er der en række af de fysiske arbejder i en renovering, som uden de store justeringer kan påvirke livet i en boligafdeling i en mere social retning.

Sociale renoveringer påstår, at en renovering med forholdsvis simple greb i højere grad kan forebygge ensomhed - og at der er yderligere muligheder for at tænke sociale elementer ind i en fysisk renovering, herunder fysiske tiltag, som kan gøre det nemmere at bo, færdes og mødes i sit nærmiljø, også når man er gammel.

          

“En social renovering er en fysisk renovering, der tager ansvar for det kommende liv i afdelingen. Social renovering gør mere for en afdeling end blot tekniske tiltag, energioptimering og æstetiske opgraderinger.”
Sociale renoveringer, s. 8