Ensomhed vs. fællesskab

Sociale renoveringer og fællesskab frem for ensomhed.

Ensomhed vs. fællesskab

Udgangspunktet for analysen har været at undersøge, hvordan renoveringer i den almene sektor kan forebygge ensomhed blandt beboerne. Vi har dog valgt at dreje vores fokus og undersøge, hvordan fysiske renoveringer kan understøtte samvær og fællesskab. For ensomhed er personligt. Ensomhed opleves som socialt stigmatiserende, og det forbindes med skam. Det er derfor næsten umuligt at finde en direkte forbindelse mellem fysiske omgivelser og ensomhed. Vi postulerer, at når renoveringer påvirker afdelingens sociale liv på den positive måde, så forebygger de også ensomhed.

Beslutningen om at fokusere på samvær og fællesskab bragte os til at se nærmere på, hvad fællesskab faktisk er. Vi har defineret fire grader af sociale relationer i en boligafdeling: S, M, L, XL. 

Vores udgangspunkt er, at alle typer af sociale relationer bør understøttes i afdelingen, da vi alle har forskellige sociale behov, og da de forskellige grader af relationer understøtter hinanden. 

  • SMALL: Et passivt og observerende fællesskab
  • MEDIUM: Spontane samspil mellem beboere
  • LARGE: Planlagte fællesskaber
  • EKSTRA LARGE: Nære relationer til familie og venner (eller naboer) 

​Ifølge Danmarks Statistik oplever omkring 210.000 personer i Danmark, at de er ensomme. Mennesker, som står udenfor arbejdsmarkedet, bor alene, eller som har et dårligt helbred, er i større risiko for at blive ensomme. Forekomsten af ensomhed er størst blandt unge (16-29 år) og ældre (80+ år). Ældre er særligt udsatte for at blive ensomme, da de er et sted i livet, hvor man typisk forlader arbejdsmarkedet, hvor flere mister deres ægtefælle, og flere bliver immobile på grund af kroppens aldring.

Søde naboer og pæne fælles arealer skaber tryghed

En af de ting, der kan forebygge ensomhed er en tryg og god bolig. Men hvad er tryghed for beboerne? Vi har spurgt Stine Lisa, der bor i Lundevænget på Østerbro i København. 

Stine taler om gode naboer, om grønne omgivelser og om, at det er vigtigt at bo et sted, som alle passer på. Det er en tryg afdeling, mener hun.

Hvordan skaber vi sociale renoveringer, der forebygger ensomhed?

Ensomhed er et samfundsproblem, som rammer bredt og årligt koster samfundet ca. 7 mia. kr. Ensomhed rammer særligt ressourcesvage grupper, hvor eksempelvis 39,8 % af alle ældre med lav indkomst, ifølge SFI, kan betegnes som ensomme. I den almene sektor bor flere alene, flere ældre og flere ensomme end i andre boligformer. 104.000 ældre føler sig ensomme. Derfor arbejder Realdania med at udvikle og forbedre boformer og sociale fællesskaber, som kan fremme gode sociale rammer til de ensomme ældre. BL og Realdania har derfor indgået et samarbejde om at udnytte de løbende renoveringer af de almene boligområder til at forebygge ensomhed og styrke de sociale relationer i disse områder.

I årene 2016-2020 er der efter boligaftalen 2014 afsat ca. 14 mia. kr. til renovering og opdatering af bygningsmassen i den almene sektor. Værdigrundlaget i dagens renoveringer er typisk koblet sammen med energioptimering og forbedringer af tilgængeligheden i boligområdet. Der er derfor potentiale for at tænke den sociale sammenhængskraft bedre ind i traditionelle renoveringsprojekter og skabe en tredobbelt bundlinje, hvor både renovering, tilgængelighed eller energioptimering samt sociale fællesskaber indgår. 

BL, Realdania og Landsbyggefonden vil undersøge hvordan de mange midler, der er bundet i renoveringer i de kommende år, kan bidrage til at mindske ensomheden i almene boligområder ved at skabe løsninger, der er med til at styrke fællesskabet og invitere til samvær og social interaktion. 

Formålet med denne publikation er at få de gode erfaringer bragt frem i lyset og at udvikle nye innovative løsninger til, hvordan renoveringer kan understøtte sociale dagsordener. Rambøll Arkitekter har gennemført opsamling af de erfaringer, viden og empiri fra forskellige renoveringer af boligafdelinger, hvor trivslen er særlig høj, og hvor det byggede miljø spiller en social rolle, der nu foreligger i denne publikation. 

God fornøjelse med dette inspirationskatalog. 

          

“For mig er tryghed at der nogle søde mennesker, og at der er rent og pænt. Der er en varmemester, der tager sig af stedet og passer godt på det.”
StineLisa, ​beboer i Lundevænget​