Perspektiver

Sociale renoveringer handler om mere end fysiske forandringer. Det fysiske, det organisatoriske og det sociale skal hænge sammen.

KOM HELE VEJEN RUNDT OM DEN SOCIALE RENOVERING

Sammenhæng

  • Sammenhæng mellem det fysiske, det sociale og det organisatoriske skaber de bedste, langtidsholdbare løsninger
  • En god renoveringsproces består af fysiske og sociale tiltag, der understøtter hinanden

Samvær

  • Det gode liv i afdelingen er afhængigt af sociale initiativtagere og kan involvere alle beboere i forskellige fællesskabsgrader, aktivitetstyper og tidspunkter

Variation

  • En mangfoldig afdeling understøttes af variationen af boligtyper, funktioner, byrumstyper og fælles faciliteter. En renovering kan være startskuddet til at skabe en mangfoldig afdeling

Samarbejde

  • Gode renoveringer er resultatet af et bredt samarbejde mellem boligorganisationen, kommunen, beboerne og rådgiverne
  • Manglende opbakning fra organisationen (og driften) kan spænde ben for de gode tiltag

Det fysiske kan ikke stå alene. En social renovering foregår i et samspil mellem de fysiske forandringer, det sociale liv i afdelingen og driften - både før og efter renoveringen; altså måden afdelingen administreres og drives på.

          

“Ensomhed øger risikoen for forhøjet blodtryk og kolesteroltal, hjertekarsygdomme, træthed, smerter, søvnforstyrrelse og depression. (...) Utilstrækkelige sociale relationer øger risikoen for tidlig død - konsekvenserne for den enkelte i forhold til dødelighed er tilsvarende eller større end ved velkendte risikofaktorer som rygning, alkohol, overvægt og fysisk inaktivitet.”
Kilde: Ældre Sagen bekæmper ensomhed i befolkningen - forekomst og metodiske overvejelser. Mathias Lasgaard & Karina Friis, 2015