Temaer

Foto: Rambøll Arkitektur og Byudvikling

Katalogets temaer

Sådan skaber du en social renovering 

Sociale renoveringer er et inspirationskatalog. Ovenfor kan du tilgå katalogets fire temaer. Se for eksempel, hvordan fysiske tiltag i boligen kan understøtte fællesskabet i en boligafdeling.

I inspirationskataloget finder du inspiration til de forskellige elementer i boligen og i udearaelerne, der er med til at understøtte social interaktion, og dermed skabe mere fællesskab i afdelingen.

Kataloget gennemgår en række byggesten i en fysisk renovering og fremhæver, hvordan hvert element kan bidrage til at løfte det sociale liv i en boligafdeling.

Selvom kataloget viser hvert element for sig, kan de enkelte elementer ikke, isoleret set, sikre et godt samlet resultat. De forskellige elementer skaber en velfungerende sammenhæng i afdelingen, f.eks. en tilgængelig bolig med store vinduer, direkte adgang til privat have og semi-private fællesarealer, samt en beliggenhed tæt på både fælleshuset og et supermarked i nærheden.

Renoveringens fysiske elementer kan bidrage til et bedre socialt liv i afdelingen. Målet er at skabe tryghed og øge mulighederne for at deltage i fællesskaber. 

Læs mere om de enkelte temaer, BOLIGEN, BOLIGENS KANTZONER, FÆLLESAREALER og FORBINDELSE TIL OMGIVELSERNE

Neden for kan du læse et resumé af temaerne. 

Boligen

En god bolig skaber livsglæde og overskud. Indretning af selve boligen er vigtigt for et godt, socialt liv i boligafdelingen, og tilgængelige boliger med fleksible indretningsmuligheder understøtter beboere på flere forskellige stadier i livet. Som fysisk ramme er boligen med til at forme hverdagslivet, og et varieret boligudbud skaber bedre muligheder for, at den enkelte beboer kan blive i sit nærmiljø og beholde sit sociale netværk. Plads til ophold i og omkring den fælles ankomstzone understøtter godt naboskab, og mulighed for overnattende gæster understøtter de nære, sociale relationer. Der er derfor også mange fysiske tiltag, man kan overveje, hvis boligen skal understøtte fællesskabet og det gode boligliv.

Læs mere

Boligens kantzoner

Boligens kantzoner spiller en stor social rolle for oplevelsen af boligen og for sammenhængen med udearealerne. Når man renoverer bør man overveje, hvordan facaderenoveringen kan forbedre både boliglivet og det sociale liv i afdelingen. Altaner og vinduer kan skabe en forlængelse af den private stemning ud i fællesarealerne, hvilket øger trygheden. Gode kantzoner langs bygningerne kan fx. også øge trygheden for beboerne og skabe mere liv langs bygningen.

Læs mere

Fælles arealer 

Fælles arealer er med til at understøtte en levende afdeling, og de kan skabe liv og tryghed mellem husene. Hvis udearealerne skaber forskellige muligheder for aktiviteter, vil de blive brugt oftere og af flere. De praktiske fælles funktioner skaber flere sociale netværk på kryds og tværs af beboergrupper. Det styrker samspillet mellem beboerne, og det er til glæde for både brugerne og de beboere, der fra sidelinjen følger livet i de grønne arealer.

Læs mere

Forbindelse til omgivelserne

Gode forbindelser til lokalområdet er vigtige for en velfungerende hverdag i afdelingen. Gode forbindelser giver beboerne mulighed for at bruge funktioner i lokalområdet - skoler, butikker, mm. Samtidig er gode stisystemer og forbindelser til omgivelserne med til at åbne en afdeling op, hvilket skaber mere liv i afdelingen.

Læs mere

“Renoveringens fysiske elementer kan bidrage til et bedre liv i afdelingen ved at skabe tryghed og øge mulighederne for at deltage i fællesskaber.”
Sociale renoveringer, s. 11
Foto: Rambøll Arkitektur og Byudvikling
Foto: Rambøll Arkitektur og Byudvikling
Foto: Rambøll Arkitektur og Byudvikling
Foto: Rambøll Arkitektur og Byudvikling

Lydbilleder

I denne playliste kan du høre fortællinger fra VA afdeling 4 i Albertslund og Lundevænget på Østerbro. 

Du kan blandt andet høre hvordan Stine Lisa, der bor i Lundevænget sammen med sin søn, fortæller, at afdelingen er et trygt sted at bo, fordi der altid er pænt og rent. For hende er det vigtigt, at der er nogle gårdmænd, som holder stedet - og de grønne arealer pænt og rent. Du kan også høre hvordan hvor haverne i VA afdeling 4 er åbnet op, og på den måde er der kommet meget mere liv i boligernes kantzoner.