Boligen

Foto: Rambøll Arkitektur og Byudvikling

Boligens sociale rolle

Boligen er udgangspunktet for et godt hjem og en høj livskvalitet. Derfor har indretning og udformning af selve boligen stor betydning for et godt socialt liv - både for den enkelte beboer og for boligafdelingen generelt. Boligen er med til at forme hverdagslivet, og det er derfor relevant at overveje spørgsmål som: 

  • Hvor nemt er det at udføre dagens gøremål?
  • Hvor trygt er det at komme hjem?
  • Hvor rart er det ved vinduet i stuen? 
  • Giver boligen mulighed for at invitere gæster ind? 

Boligens indretning spiller en stor social rolle:

  • Livsglæde og trivsel i boligen er et essentielt grundlag for den enkeltes deltagelse i fællesskaber.
  • Tilgængelige boliger med fleksible indretningsmuligheder understøtter beboerne på flere forskellige stadier i livet. Det skaber blandt andet mulighed for at blive boende i afdelingen i længere tid.
  • Et varieret boligudbud skaber bedre muligheder for, at den enkelte beboer kan blive i sit nærmiljø og dermed holde fast i sit sociale netværk.
  • Plads til ophold i og omkring en fælles ankomstzone understøtter et godt naboskab. Det giver muligheder for uformelle og spontane møder mellem naboer.
  • Mulighed for overnattende gæster understøtter de nære, sociale relationer.

“Indretning og udformning af selve boligen har en central betydning for et godt, socialt liv i boligafdelingen. Boligen er, som fysisk ramme, med til at forme hverdagslivet”
Sociale renoveringer, s. 27
Tilgængelighed i stuelejligheder med niveaufri adgang samt små forhaver skaber en god overgang mellem udearealer og boligen. Foto: Gyldenrisparken, Rambøll
Nem adgang til boligen: Med tilgængelige boliger i afdelingen kan man tiltrække ældre beboere. Boligerne har niveaufri adgang via en rampe. Foto: Skelagergårdene, Rambøll
Det er nem, niveaufri adgang til boligen fra haven. Det er blandt andet til glæde for ældre beboere. Foto: VA 4 Række, Rambøll
Placering og størrelse af nye vinduer ved renovering kan have positiv effekt på det sociale liv. Foto: Tingbjerg, Rambøll
Mødesteder i fælles adgangszone: Små nicher skaber et sted, hvor beboerne kan mødes uformelt. Foto: Seniorbofællesskab i Farum Midtpunkt, Rambøll
Livsglæde og trivsel i boligen er udgangspunktet for den enkeltes deltagelse i fællesskaber. Foto: Tingbjerg, Rambøll

Åbninger i facaden: Udsigten fra den grønne stol

For Vibeke i Lundevænget er det udsigten fra hendes stue, der er med til at skabe en god bolig. Hun nyder udsigten fra sin grønne stol. Her kan hun se piletræerne, der præger de grønne arealer i Lundevænget. I lydklippet nedenfor, kan du høre, hvad Vibeke blandt andet fortæller om udsigten fra sin grønne stol.

Personlige lydbilleder

          

“Når jeg sidder her i min grønne stol, så falder lyset ind på en helt særlig måde, stolen omfavner mig, og jeg kan se piletræerne. Det er mit sted.”
Vibeke, beboer i Lundevænget: Om lyset og vinduerne i hendes lejlighed
VA 4 RÆKKE I ALBERTSLUND

Case: En social renovering hele vejen rundt har skabt popularitet! 

SKELAGERGÅRDENE

Case: Sådan kan man renovere socialt og tiltrække ældre beboere.