Boligens kantzoner

Foto: Rambøll Arkitektur og Byudvikling

Boligens kantzoner spiller en stor social rolle

En social renovering af boligens kantzoner kan være med til at understøtte fællesskab på mange måder.

Boligens kantzone er både facaden og forskellige facadeelementer, som fx. altaner; men det drejer sig i lige så høj grad om overgangen mellem boligen og fællesarealerne - eksempelvis haver i stueetagen.

Altaner og vinduer kan skabe en forlængelse af den private stemning i afdelingens fællesarealer. Det øger trygheden, og det er til glæde for både boligen og livet i fællesarealerne. Det er en måde at bringe livet fra de grønne arealer ind i boligen, og det skaber samtidig mere liv på udearealerne, idet flere mennesker får glæde af udearealerne - også når de betragter udearealerne fra deres egen bolig. Gode kantzoner i stueetagen skaber liv langs med bygningerne. Det aktiverer udearealerne, og det skaber gode muligheder for spontane møder mellem beboerne. 

​Boligens gode stemning og tryghed er forbundet med boligens kantzone – eksempelvis bygningens facade. Facaden markerer fysisk overgangen mellem det private (i boligen) og det offentlige og fælles i afdelingens fælles arealer. Når facaden skal renoveres pga. tekniske problemer eller energioptimering, bør man derfor altid overveje, hvordan en facaderenovering kan forbedre boliglivet og det sociale liv i det private (boligen) og i det fælles (udearealerne). Gode facadeløsninger skaber en forbindelse mellem det indendørs og det udendørs, hvor det er muligt at skabe en forlængelse af privatsfæren, der også er til gavn for fællesarealerne. 

En have er en mulighed for at forlænge det private rum. Samtidig er eksempelvis åbne baghaver noget, der skaber liv og aktivitet, som også er til glæde for de beboere, der benytter de tilstødende fællesarealer. Læs mere om, hvordan åbne haver i VA 4 Række har styrket fællesskabet.

Når boligens kantzoner skal renoveres, skal du overveje følgende:

  • Arkitektonisk udtryk (er med til at skabe afdelingens identitet)
  • Åbninger i facaden (kan åbne boligen op)
  • Facadens udvendige elementer (f.eks. altan)
  • Hvordan kan man skabe liv langs med bygningen og dermed mulighed for spontane møder mellem beboerne

“Private haver skaber tryghed i haven og udearealer, der kanter op til”
Sociale renoveringer, s. 42

KANTZONER: Åbne baghaver gør, at det er nemmere at tale med naboen

Der var en gang, hvor der var en morder, der gemte sig i Astrids skur. Det mente politiet i hvert fald. Og Astrid kan godt huske dengang haverne var mere lukkede og indhegnet af et bredt skur. Astrid bor i Albertslund, og hun er glad for, at baghaverne nu er blevet mere åbne. Det skaber tryghed - det gør det nemmere at komme i kontakt med naboen over hækken - og så sikrer det, at uønskede typer ikke får mulighed for at gemme sig i baghaverne.

Afspil lydklippet i højre side for at høre Astrids historie. 

Altaner kan skabe en forlængelse af den private stemning i fællesarealerne, hvilket øger trygheden. Foto: Carsten Andersen for Realdania
Åbne kantzoner: Fælles terrasser oppe og nede på et plejehjem forlænger fællesrum. Foto: Gyldenrisparken, Rambøll
Renoveringen af Rosenhøj etablerede nye vinduer i gavlfacaderne. Lyset forbedres i lejligheden, påvirker oplevelsen af fælles arealer og skaber en øget tryghed. Foto: Effek
Større vinduer: Med renoveringen i VA 4 Række blev der etableret rumhøje vinduer for at åbne boligen op mod baghaverne og bagstien. Foto: Rambøll
Velkommen hjem areal: En bænk ved indgangspartiet kan bruges til sætte indkøbsposerne på eller et spontant møde mellem naboer. Foto: Gadekærvej, Rambøll
Grøn kantzone: Et grønt område skaber afstand mellem offentlig sti og boligen. Kantzonen kan have forskellige funktioner. Foto: Ved Milestedet, Bente Jæger for Realdania
Skelagergårdene: Altaner skaber en forbindelse til udearealerne og samtidig et semi-privat rum i boligens kantzone. Foto: Rambøll
I Korsløkkeparken er der etableret private haver og terrasser på bagsiden af blokkene, hvor beboerne kan nyde livet i grønne arealer og hilse på forbipasserende. Foto: Rambøll

EN SOCIAL KANTZONE: Min altan er min livline

Vibeke fra Lundevænget fortæller, hvad hendes altan betyder for hendes lejlighed. Og hvad de grønne omgivelser i Lundevænget betyder for hendes lejlighed.

Afspil lydklippet for at høre Vibekes historie.

Personlige lydbilleder

          

“Her på min altan kan jeg sidde og lade tankerne forsvinde op i himlen. Det er min lille trygge have. Og så kan jeg høre børnene og holde et øje med livet mellem husene.”
Vibeke, beboer i Lundevænget
SKELAGERGÅRDENE

Case: Sådan kan man renovere socialt og tiltrække ældre beboere.

VA 4 RÆKKE I ALBERTSLUND

Case: En social renovering hele vejen rundt har skabt popularitet!