Fælles arealer

Foto: Rambøll Arkitektur og Byudvikling

Fælles arealernes sociale rolle

Fællesarealer kan være med til at understøtte en levende afdeling, hvor beboerne kan mødes uformelt, og hvor et liv i udearealerne skaber tryghed og livsglæde - både for de beboerne, der benytter udearealerne, og for de beboere, der ser til fra sidelinjen. 

  • Udearealer, der giver plads til varierede aktiviteter, bliver brugt oftere og af flere
  • Aktive fællesarealer understøtter en levende afdeling og skaber derfor tryghed
  • Gode fælleslokaler understøtter en fælles identitet i afdelingen
  • Praktiske fællesfunktioner skaber flere sociale netværk på kryds og tværs af beboergrupper

Afdelingens udearealer omfatter forskellige typer af fælles arealer. Vi har opdelt udearealerne i fire grader af privathed. Hvis man placerer disse grader af privathed på en skala fra privat til offentligt, har vi identificeret fire sfærer:

  1. den private sfære: Et defineret område for beboerne i boligen, fx. haver. Private udearealer er arealer, der bruges af faste brugere (fx. en familie)
  2. den semi-private sfære: Et område, der bliver brugt af en bestemt gruppe, men ikke nødvendigvis af hele afdelingens beboere (f.eks. naboer der bor omkring en fælles gård).
  3. den semi-offentlige sfære: afdelingens udearealer som bruges af hele afdelingen og forbipasserende (f.eks. en legeplads eller en grøn park).
  4. den offentlige sfære: kommunale udearealer, der ligger uden for afdelingen, og som både bruges af beboere og naboer.

Ved renoveringer bør de forskellige grader af privathed tænkes ind. Tænk på, hvordan de fungerer bedst sammen. Fælleshuset og andre fælles lokaler supplerer de fælles udearealer med mulighed for funktioner og aktiviteter. Et fælles mødested har stor betydning for det sociale liv i afdelingen. På samme måde kan man tænke udearealerne ved fællesfaciliteterne sammen, så der opstår muligheder for at møde andre beboere både i fælleshuset og udenfor.  

“Fællesarealer med forskellige funktioner understøtter en levende afdeling og skaber derfor tryghed”
Sociale renoveringer, s. 49
Legeplads langs sti i Tingbjerg skaber liv og noget at se på for forbipasserende. Foto: Rambøll
Legeplads for både børn og voksne i Thise bypark. Foto: Leif Tuxen for Realdania
Græsplæne med plads til forskellige aktiviteter i Hjortebro. Foto: Rambøll Arkitektur og Byudvikling
Markedsdag på fællesarealer på Fyn. Foto: Steffen Stamp for Realdania
Midlertidige fælleshaver, som beboerne selv har bygget. Foto fra Skoleparken, Rambøll
I Farum Midtpunkt har en natursti givet mulighed for en gåtur mellem boligblokkene, så man kan nyde områdets natur. Foto: Rambøll
Mødesteder skaber liv i udearealerne: Picnic-ø på græsset i Tingbjerg. Foto: Rambøll
Kantzone langs med de fælles grønne arealer i Tingbjerg. Foto: Mikal Schlosser

INSPIRATION: Pæne fælles arealer skaber tryghed

En af de ting, der kan forbygge ensomhed, er en tryg og god bolig. Men hvad er tryghed for beboerne? Vi har spurgt Stine Lisa, der bor i Lundevænget på Østerbro i København. Stine taler om gode naboer, om grønne omgivelser og om at det er vigtigt at bo et sted, som alle passer på. Derfor er det også vigtigt, at udearealerne er grønne og pæne.

“For mig er tryghed at der er nogle søde mennesker, og at der er rent og pænt. Der er en varmemester, der tager sig af stedet og passer godt på det.”
StineLisa, ​beboer i Lundevænget​

Åbne stier og gode forbindelser skaber liv

          

“Der er utrolig meget liv mellem blokkene her i Farum Midtpunkt. Men forbindelsen mellem nord og syd er først kommet med den nye renovering af udearealerne.”
Brian, servicemedarbejder Ejendomskontoret
VA 4 RÆKKE I ALBERTSLUND

Case: En social renovering hele vejen rundt har skabt popularitet! 

SKELAGERGÅRDENE

Case: Sådan kan man renovere socialt og tiltrække ældre beboere.