Forbindelse til omgivelserne

Foto: Rambøll Arkitektur og Byudvikling

Forbindelse til omgivelserne - hvad betyder det for det sociale liv?

Gode forbindelser gør det muligt for afdelingens beboere at komme ud af afdelingen til urbane funktioner i nærheden som f.eks. indkøbsmuligheder, skoler, butikker, kulturelle aktiviteter og sundhedscentre. Forbindelse til omgivelserne handler om gode stiforbindelser og infrastruktur, nærtliggende offentlige transportmuligheder, samt nem parkering med god vejforbindelse til et centralt område i nærheden.

Gode forbindelser til omgivelserne handler også om at åbne afdelingen for udefrakommende fodgængere og cyklister, der kan krydse gennem afdelingen. Bænke og andre elementer, der inviterer til at tage ophold langs gennemgangsstier, vil gøre det muligt for forbipasserende at blive i afdelingen længere tid og at interagere med afdelingens beboere. Et mere levende byliv i afdelingen understøtter et passivt socialt samspil, som er rart for beboere, der går en tur alene.

​Renovering af afdelingens udearealer er en god mulighed for at skabe en forbindelse til de eksisterende stier og veje i området eller at anlægge nye stier, der gør det nemmere at krydse igennem afdelingen. For beboere, der ikke har en bil, er det vigtigt, at der er et busstop i nærheden, så de nemt kan tage i supermarkedet, besøge deres familie eller deltage i andre fællesskaber uden for afdelingen.

“Gode opholdsmuligheder langs stier og kanter kan inspirere til møde og udveksling”
Sociale renoveringer, s. 64
I samarbejde med billedkunstner Morten Søndergaard er en gavl udsmykket med beboernes drømme. Foto: Gadekærvej, Statens Kunstfond
Efter renoveringen er der etableret plejeboliger og et plejecenter, som mange besøger hver dag. Det har skabt en god forbindelse med nærområdet. Foto: Gyldenrisparken, Rambøll
Kulturhus i Tingbjerg er et samarbejde mellem kommunen og boligselskabet. Her beboerhus og kulturhus samlet under et tag. Illustration: COBE Architects

          

SKELAGERGÅRDENE

Case: Sådan kan man renovere socialt og tiltrække ældre beboere.

VA 4 RÆKKE I ALBERTSLUND

Case: En social renovering hele vejen rundt har skabt popularitet!